Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 18 januari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Digitale of fysieke raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, genodigde experts en andere belangstellenden.
  Beleidsterrein: Mobiliteit / wethouder van Hooijdonk
  Agenderenden: Tim Schipper (SP), Marijn de Pagter(VVD), David Bosch (PVV) en Ilse Raaijmakers (PvdA) en Rik van der Graaf (CU)
  Motivering:
  De schaalsprong OV is een zeer ingrijpende en kostbare aangelegenheid, waarin ook een aantal principiële keuzes zitten voor de toekomst van het OV en de bereikbaarheid van de stad en regio. Om die keuzes onderbouwd te kunnen maken vinden de fracties het noodzakelijk om aan de vooravond ervan deskundigen, maar ook inwoners van de stad de kans te geven hun mening te laten horen. Sowieso is Wolfgang Spier, oud-raadslid en expert op het gebied van OV bereid zijn inzichten tijdens de RIB met de raad te delen.

 2. 2

  Tijd: 21.00-22.30 uur
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, betrokken ambtenaren, genodigde experts en andere belangstellenden.
  Beleidsterrein: Volksgezondheid/ wethouder Eerenberg


  Agenderenden: Has Bakker (D66), Mohammed Talhaou (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Tessa Sturkenboom (S&S), Marcel Vonk (GL), Maarten van Heuven (PvdD), Mahmut Sungur (DENK), Cees Bos (SBU)
  “Ongelijkheid op school zit ook in het broodtrommeltje” kopte het NRC dit voorjaar. Gezonde, voedzame én duurzame voeding (lunch, ontbijt, tussendoor etc) is een onderwerp dat de laatste tijd flink in de belangstelling staat, waar onderzoek naar gedaan wordt en waar verschillende fracties in de raad vragen over stelden en moties over indienden. Ook was het landelijk in veel verkiezingsprogramma’s en -debatten terug te vinden en is er recent in de TK een motie aangenomen die oproept tot het uitwerken van scenario’s voor landelijke implementatie.
  De coronacrisis fungeerde als een alarmbel: we moeten aan de bak om overgewicht tegen te gaan en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het aanbieden van een gezonde en duurzame voeding op school op de basisschool - bij voorkeur in combinatie met meer beweging – is bewezen effectief. Op de Kindercampus Molenpark in Lombok loopt er momenteel een eerste Utrechtse pilot hiermee.
  Vanuit de Rijksoverheid is het nodige geld vrijgekomen voor onderwijs, jeugd, gezondheid en sport als gevolg van de coronacrisis. Meest in het oog springend is de €8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs.
  De vraag die voor deze RIB voorop staat, is: hoe kunnen we nu in Utrecht, mét scholen, gaan verbreden en versnellen met gezonde, voedzame en duurzame lunches, ontbijten, tussendoortjes etc? Daarover willen we met experts, scholenkoepels, docent, ouders (en kinderen als dat kan) en ambtenaren in gesprek.

 3. 3

  Tijd: 21.30-22.30 uur
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met inwoners die ervaring hebben met het proces van aanvraag en bouwen van een dakkapel of dakopbouw.
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Verschuure


  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks)
  Motivering:
  Raadsleden worden regelmatig benaderd door inwoners die niet tevreden zijn over de afhandeling van het verzoek tot het plaatsen van een dakkapel of een dakopbouw. Huiseigenaren uiten kritiek op het genomen besluit, maar ook op het proces dat zij met de gemeente doorlopen. Hierover zijn diverse vragen gesteld door de Utrechtse VVD (SV/2020/256 ) en ook GroenLinks (SV/2021/230). De beide fracties willen graag met collega raadsleden en het college in gesprek hoe het proces en de besluitvorming rondom dakkapellen en dakopbouwen kan worden verbeterd. Zij willen hiervoor graag ideeën meegeven maar ook vragen stellen aan het college. Van het college willen ze weten welke regelgeving mogelijk aangepast moet worden om tot een begrijpbaardere besluitvorming te komen. Op basis van dit debat overwegen fracties om in de raad mogelijk opdrachten mee te geven aan het college.
  Ter voorbereiding van dit agendapunt zouden de fracties van VVD, GroenLinks in een raadsinformatiebijeenkomst inwoners uit de stad (die mogelijk al eerder contact hebben gezocht met de raad) willen uitnodigen hun casus aan de woordvoerders toe te lichten. De fracties verwachten dat dit bijdraagt aan het debat in de commissie.

 4. 4

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Beleidsveld: Openbare Orde en Gezondheidszorg
  Digitale Informatiebijeenkomst georganiseerd door het College: de raadsleden worden bijgepraat door het College over laatste ontwikkelingen.
  Programma:
  19.30 uur Welkom
  19.35 – 19.50 Toelichting op actueel gezondheidsbeeld (Jessica Bouwman – epidemioloog)
  19.50 – 20.10 Inleiding door burgemeester Dijksma ism Jaap Donker (directeur VRU) op lange termijn perspectief corona
  20.10 – 20.50 In gesprek met vertegenwoordigers getroffen sectoren over hun rol binnen dit perspectief (horeca, onderwijs, cultuur)
  20.50 – 21.00 Afronding en afsluiting
  21.00 Einde programma

 5. 5

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Beleidsterrein: Wijkgericht werken en participatie/ wethouder Klein
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, betrokken inwoners en andere belangstellenden.


  Agenderenden: Fred Dekkers (GroenLinks), Erik van der Marel (VVD), Has Bakker (D66), Irene Sinteur (PvdA)


  Motivering:
  Raadsinformatiebijeenkomst  n.a.v. de brief Burgerberaad in Utrecht van 22 november 2021 over de vragen
  - Wat is een burgerberaad?
  - Waarom is het zinvol het burgerberaad toe te voegen aan de verschillende vormen waarmee we Samen Stad Maken in Utrecht vormgeven?
  - Wat kunnen we van burgerberaden leren voor stadsgesprekken en wat kunnen we van stadsgesprekken leren van burgerberaden?
  - Welke onderwerpen lenen zich voor een burgerberaad in Utrecht?