Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 23 augustus 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB De Staat van de Utrechtse jeugd
Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur
Locatie: Hal Stadhuis, Stadhuisbrug 1


RIB Loten voor de middelbare school
Tijdstip:  20.45 - 22.15 uur
Locatie: Hal Stadhuis, Stadhuisbrug 1

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Beleidsveld:  Onderwijs/Jeugd en jeugdzorg / Wethouder Eerenberg en De Vries
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Venita Dada-Anthonij (D66), Ruud Maas (Volt), Sabrina van den Brink (Student & Starter) Margreet Ramaker (VVD), Bina Chirino (ChristenUnie), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) en Maartje Vermeulen (GroenLinks)


  Motivatie: 1. In de raadsbrief de Staat van de Utrechtse jeugd staan een aantal conclusies over de impact van corona op Utrechtse jongeren waarover wij als fractie een bijeenkomst willen organiseren om hier dieper op in te gaan. We willen weten of en hoe de aanbieders van ondersteuning en hulp via JGZ, onderwijs, jongerenwerk, jeugdhulp/zorg en mogelijk ook andere partners geboden wordt. Is dit incidenteel of structureel en of wordt ingeschat dat dit voldoende is. Ook willen we weten hoe het principe Ongelijk Investeren voor gelijke kansen wordt toegepast.
  2. We horen graag van deskundigen binnen en buiten de gemeente wat in deze situatie het meest effectief wordt geacht om te doen en hoe het ook mogelijk is dit te doen (in relatie tot de krapte in bepaalde sectoren, wachtlijsten en de noodzaak integraal te werken)
  Met toehoorders, deelnemers, met het verzoek om tijdens de bijeenkomst hun standpunt toe te lichten, vragen van raadsleden te beantwoorden en met raadsleden in gesprek te gaan.

 2. 2

  Tijd: 20.45 - 22.15 uur
  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Beleidsveld:  Onderwijs/ wethouder Eerenberg
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Maartje Vermeulen (GroenLinks), Berdien van der Wilt (D66), Stevie Nolten (Bij1), Bert van Steeg (CDA) en Mariam Al-Saqaff (VVD)


  Motivatie:
  1.Dit jaar zijn zo’n 250 Utrechtse leerlingen uitgeloot op de eerste middelbare school van hun keuze. Voor deze leerlingen en hun ouders is dit erg ingrijpend, te meer na uitloting ook vaak de scholen van hun tweede of derde keuze vol zitten. De methode waarmee de loting wordt uitgevoerd met een notaris is eerlijk maar niet transparant. De fracties willen in gesprek over deze methode (PoVo-regeling), de oorzaken dat geloot moet worden en mogelijk andere manieren hiermee om te gaan. We willen bijvoorbeeld inzicht in ervaringen in andere gemeenten.
  2. We zien dit jaar dat er geloot is voor drie brede scholengemeenschappen en willen graag meer inzicht in de stromingen waar dit om gaat en wat dat zegt, ook in relatie tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren.


  Met deelnemers, met het verzoek om tijdens de bijeenkomst:

  • Hun standpunt toe te lichten
  • Vragen van raadsleden te beantwoorden
  • Met raadsleden in gesprek te gaan
 3. 2.1