Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Op locatie en op Stadhuis

Voorzitter
Bij elke raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Verkeersveiligheid van de Meernbrug
Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur
Locatie: Het Vereenigingsgebouw De Zandweg, Zandweg 148 De Meern


RIB Weerdsingel OZ
Tijdstip: 21.15 - 22.30 uur
Locatie: Stadhuis, Hal, Stadhuisbrug 1

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Informele schouw (19.00 uur) alleen voor raadsleden, ambtenaar en wethouder


  Raadsinformatiebijeenkomst:
  19.00 Inloop met koffie/ 19.30 - 20.30 uur: bijeenkomst
  Locatie: Het Vereenigingsgebouw De Zandweg, Zandweg 148 in De Meern.


  Beleidsterrein: Mobiliteit/ portefeuille Lot van Hooijdonlk
  Agenderenden: Marijn de Pagter (VVD), Hessel Stellinga (CDA), David Bosch (PVV)
  Motivatie: De fracties VVD, CDA en PVV ontvangen regelmatig klachten van omwonenden van de Meernbrug over de verkeersveiligheid. In antwoord op schriftelijke vragen gaf het college echter aan dat de Meernbrug “geen groot verkeersveiligheidsknelpunt is”
  De agenderende fracties willen bij de bijeenkomst van omwonenden horen hoe zij de verkeersveiligheid op en rond de Meernbrug ervaren. Verder vragen we expert(s) om een toelichting te delen.
  De agenderende fracties willen graag van omwonende horen:
  Hoe ervaart u de veiligheid op de kruising bij de Meernbrug?
  Welke ideeën heeft u over het verbeteren van de verkeersveiligheid?
  Deze bijeenkomst bij op locatie Het Vereenigingsgebouw De Zandweg, Zandweg 148 in De Meern, omdat dit dicht bij de locatie is en inwoners op die wijze gemakkelijker kunnen inspreken. De fracties denken daarnaast aan een schouw tijdens de avondspits.

 2. 2

  Waar: Hal, Oude Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijd: 21.15 - 22.30 uur
  Beleidsterrein: mobiliteit / wethouder: Lot van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, omwonenden, betrokkenen, ambtenaren en overige geïnteresseerden.
  Agenderenden: Gert Dijkstra (EenUtrecht), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Charlotte Passier (Volt), Fred Dekkers (GroenLinks), Marijn de Pagter (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Berdien van der Wilt (D66),
  Joost Vasters (D66), Rob van der Enk (S&S), Rik van der Graaf (CU), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) en Mohammed Talhaoui (PvdA).


  Motivatie:
  Eind 2019 is de gemeente gestart met een plan voor het herinrichten van de Weerdsingel OZ. In september 2022 legt het college het IPVE voor aan de raad. Een aantal bewoners heeft bij de start gevraagd of zij daarin alternatieven konden inbrengen; en dat kon, zo werd vastgelegd. Eind 2020/begin 2021 hebben de bewoners in een petitie, ondertekend door maar liefst 3.845 Utrechters, een pleidooi gehouden voor een eigen alternatief: een asfaltloos en milieuvriendelijk Weerdpark; met daarin 5 wensen voor een betere groenere inrichting van het gebied én 6 wensen om de route verkeersveiliger te maken of te houden. Volgens de bewoners heeft de gemeente geen van deze 11 wensen gehonoreerd. De gemeente houdt onverkort vast aan het eigen plan en wil het bewonersalternatief niet als een gelijkwaardig plan meenemen/beoordelen. De bewoners zouden graag zien dat het eigen alternatief wel serieus wordt bekeken en vergeleken met dat van de gemeente én dat er zo mogelijk gezocht wordt naar een oplossing met het beste van beide opties. EenUtrecht wil in een commissiedebat nagaan of dat niet alsnog mogelijk is.


  GroenLinks, EenUtrecht, Volt, D66, S&S, CU en mogelijk nog meerdere partijen willen graag een RIB organiseren met bewoners, gebruikers van de fietsroute en ambtenaren waar in ieder geval aan bod komen:

  • De functie van de fietsroute en herinrichting van de Weerdsingel OZ, mede in relatie tot de Binnenstadsas en de Route om de Noord. Hoe sluit de route over de Weerdsingel OZ aan op het fietsnetwerk? Hoe is het schrappen van de brug over de Weertsingel verwerkt in de voorstellen?
  • Profiel en materiaal? Welke materialen zijn voor het hele profiel gekozen? Waarom is gekozen voor rood asfalt voor de fietsstraat? Is er onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van asfalt in vergelijking met klinkers?
  • Verwachte ontwikkeling gebruikers en snelheden? Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de aantallen gebruikers na herinrichting en van de snelheden van de verschillende gebruikers op verschillende momenten van de dag? Hoe gaan we om met verschillende snelheden van fietserts op deze route? Zijn er nog extra maatregelen mogelijk om problemen met hoge of verschillende sneden te beperken?
  • Groen: Inpassing in het Zocherplantsoen, Gevolgen van herinrichting voor groen.
  • Auto parkeren: Waarom is verplaatsen van auto parkeren naar de parkeergarage en daarmee ruimte maken voor meer groen niet meegenomen in de planontwikkeling? Kan dit alsnog meegenomen worden in de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen?
  • Rotonde bij de Noorderbrug: Welke keuze zijn er gemaakt bij het herontwerp van de rotonde bij de Noorderbrug, zowel verkeerskundig als t.a.v. de openbare ruimte en het groen? Hoe is er rekening gehouden met het beheer van het groen in de Rotonde door omwonenden?
  • Evaluatie van de participatie door gemeente en betrokkenen? Wat is er goed gegaan? Wat ging er niet goed en kon er beter?
  • Hoe kijken gemeente en verschillende betrokkenen aan tegen vervolg van het traject?

  EenUtrecht, Volt, GroenLinks, D66, S&S, CU (en anderen) willen graag Het IPVE en het voorstel van de bewoners in de commissie bespreken.