Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 24 mei 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis, stadhuisbrug 1

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Waar: Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Wonen, RO, Welzijn, Werk en Inkomen, Wijkgericht werken en participatie, Zorg en maatschappelijke ondersteuning/ /wethouder Diepeveen
  Agendeerders: Jantine Zwinkels (CDA Utrecht) , Tess Meerding (Utrechtse VVD), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)
  Motivering RIB:
  De agenderende fracties horen graag vanuit de samenleving wat er speelt en nodig is om de ouderenhuisvesting in Utrecht op grotere schaal goed te organiseren, van bouwen tot aan de gewenste doorstroming, van ondersteunende (zorg)voorzieningen tot aan voorrangsregels en labeling van woningen. We willen ideeën ophalen en een reflectie horen op het beleid van de gemeente en het recent gepubliceerde actieplan en convenant. Wat is goed, wat kan beter? Dit dient als input voor het commissiedebat.
  Opzet: In gesprek gaan en vragen stellen aan wethouder/ambtenaren, Ideeën ophalen en/of uitwisseleen, Politieke duiding geven, Naar standpunten luisteren.

 2. 2

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Waar: Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsveld: Economische Zaken/wethouder Verschuure
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren, uitgenodigde betrokkenen en overige belangstellenden.
  Agenderenden: Mohamed Talhaoui (PvdA) (wordt vervangen door Linda Bode), Ralph Peters (D66), Mahaar Fattal (GroenLinks), Linda Bode (Volt), Bina Chirino (CU), Bert van Steeg (CDA), EenUtrecht, Mariam Al-Saqaff (VVD), Yvonne Hessel (SP), Lisanne Snippe (PvdD).


  Motivatie:
  Het fenomeen flitsbezorging in Utrecht. Inzicht krijgen in de huidige stand van zaken rondom flitsbezorging in Utrecht ter voorbereiding op debat in de commissie. Omwonenden, flitsbezorgers, flitsbezorgbedrijven, experts en ambtenaren spreken.
  Op 29 maart 2022 ontving de gemeenteraad de raadsbrief met een update over flitsbezorgers. De brief geeft een update over de huidige stand van zaken rondom flitsbezorgers in Utrecht De agenderende raadsleden ontvangen graag een korte presentatie van de wethouder/ambtenaar. Om vervolgens met direct betrokkenen in gesprek te gaan over de implicaties voor het (toekomstig) beleid. Dit gesprek kan beter inzicht geven in de behoeften/zienswijzen van omwonenden/experts/ flitsbezorgers/ vakbonden in de stad wat meegenomen kan worden bij de verdere besluitvorming.

 3. 3

  Tijd: 21.30 - 22.30 uur
  Waar:  Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsterrein: Energie/ wethouder Lot van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst waarin de raadsleden in gesprek gaan met ambtenaren, omwonenden in het gebied, inwoners van Haarzuilens en andere belanghebbenden.
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD) en de fracties: SBU, CDA, GL, D66, VOLT, S&S
  Motivatie:
  In Ockhuizen worden plannen ontwikkeld voor zonnepanelen en bos. De agenderende partijen laten zich graag informeren over de plannen en de wijze waarop de participatie plaats vindt middels een korte presentatie vanuit de gemeente. Ook zouden zij graag een specifiek een toelichting willen over de status van het gebied als beschermd-dorpsgezicht en wat dat betekent voor het ontwikkelproces. Daarnaast willen de fracties direct omwonenden in het gebied, inwoners van Haarzuilens en andere belanghebbenden uitnodigen mee te praten over de plannen, participatie en aandachtspunten.
  Outlook voor iOS downloaden