Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 1 november 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Leerlingenvervoer
Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis, Stadhuisbrug 1


RIB Zonnepanelen voor iedereen
Tijdstip: 20.00 - 21.00 uur
Locatie: Hal Stadhuis, Stadhuisbrug 1


RIB Transitievraagstukken warmte
Tijdstip: 21.15 - 22.15 uur
Locatie: Hal Stadhuis, Stadhuisbrug 1


RIB Meerjarenstrategie Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM)
Tijdstip: 21.15 - 22.15 uur
Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis, Stadhuisbrug 1

Agendapunten

 1. 1

  Waar: Stadhuis
  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Beleidsterrein: Onderwijs / Wethouder: Eelco Eerenberg (niet aanwezig, geen vervanger aanwezig)
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met betrokkenen, genodigde experts, andere belangstellenden en ambtenaren.
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Berdien van der Wilt (D66), Maartje Vermeulen (GroenLinks) en Anton Stam (Volt)
  Motivatie: De raad ontving 31 augustus een raadsbrief over personeelstekorten bij Willemsen-De Koning, de vervoerder die het leerlingenvervoer verzorgt. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en Volt vinden de impact van deze tekorten ingrijpend en willen daar graag partijen over horen en over in gesprek.
  In de RIB willen de fracties ook vooruitblikken naar de toekomst. Zij willen in gesprek over hoe we nu in deze situatie en in de toekomst zorgen dat elk kind gewoon naar school kan en kan vertrouwen op vervoer wanneer het daarvan afhankelijk is. Daarvoor kunnen we ook kijken hoe andere gemeenten leerlingenvervoer aanbieden.
  Er is al langer en vaker veel te doen geweest over de wijze waarop het leerlingenvervoer wordt aangeboden en de ervaringen van hiermee van kinderen, ouders en scholen. Zo stelden fracties, na veelvuldige klachten van ouders, schriftelijke vragen over, gevolgd door commissiedebat (december 2021). Met deze Rib en commissiedebat, spreekt de commissie hier opnieuw over.

 2. 2

  Waar: Stadhuis
  Tijd: 20.00-21.00 uur
  Beleidsterrein: Energie / wethouder: Lot van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met genodigden (organisaties, experts, andere gemeenten).
  Agenderenden: Mirthe Biemans (PvdA), Ilse Raaijmakers (PvdA), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Veerle Smit (Volt), Gertjan te Hoonte (VVD), Ralph Peters (D66), Rachel Heijne (GroenLinks) en Nando Temming (SBU)


  Motivatie:
  Zonnepanelen op het dak bieden bewoners goedkope energie en is een investering die zichzelf terugbetaalt. Energie opwekken op de bestaande bebouwing ontziet daarnaast het landschap. Toch hebben veel bewoners met een geschikt dak nog niet gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen. Een van de achterblijvende groepen in Utrecht zijn mensen met een kleine beurs.
  In juli heeft het college een nieuw programma zon op dak en netwerkoplossingen vastgesteld. Dit programma willen de fracties agenderen voor een RIB waarbij we focussen op de achterblijvende doelgroepen. Waar lopen zij voornamelijk tegenaan? Hoe gaan andere gemeenten hiermee om? Een aantal gemeenten in Nederland (bijvoorbeeld de gemeenten in Parkstad Limburg2) biedt bewoners bijvoorbeeld volledige ontzorging op dit gebied en haalt daarmee de financiële en organisatorische obstakels weg voor bewoners.
  We gaan graag met genodigden (organisaties, experts, andere gemeenten) in gesprek over wat er nog meer gedaan kan worden om achterblijvende doelgroepen te bereiken en ondersteunen.

 3. 3

  Waar: Stadhuis
  Tijd: 21.15 - 22.15 uur
  Beleidsterrein: Energie / wethouder: Lot van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met betrokkenen, geïnteresseerden, experts en ambtenaren.
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD)
  Motivatie:
  De commissie EDW heeft een brief ontvangen over transitievraagstukken warmte. In de brief wordt ingegaan op diverse moties en toezeggingen en de afhandeling daarvan. Onder andere zonnethermie komt aan de orde.
  Ondertussen is ook de raadsbrief zon-op-dak verschenen. Deze raadsbrief is apart geagendeerd gericht op het bespreken van de betaalbaarheid. Bij voorkeur vinden de beide ribs aansluitend op dezelfde dag plaats.

 4. 4

  Waar: Stadhuis
  Tijd: 21.15 - 22.15 uur
  Beleidsterrein: Economische Zaken / wethouder: Susanne Schilderman
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met genodigden (ondernemers)
  Agenderenden: Maarten Koning (D66) en Anton Stam (Volt)
  Motivatie:
  De Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht Region (ROM) stelt een meerjarenstrategie 2023 – 2026 op. De aandeelhoudersvergadering op 12 december 2022 zal besluiten over deze strategie. Ter voorbereiding daarop wordt de beoogde inzet van het Utrechtse college voor dit vierjarenplan aan de Raad voorgelegd ter instemming, conform motie ‘Sturen op de ROM’.
  In 2020 is de Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht Region (ROM) opgericht. De ROM heeft als doel de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Hiervoor helpt de ROM bedrijven uit de regio door te investeren (financiering en deelname), innoveren (business development) en internationaliseren (handel en exportbevordering). De ROM is tegelijkertijd een aanspreekpunt voor ondernemers, investeerders, het Rijk, kennisinstellingen en regionale overheden als het gaat om innovatievragen, projectontwikkeling en financiering.
  De raad wil zich laten informeren over de ROM en de concept meerjarenstrategie. Wat zijn de doelstellingen van de ROM en hoe worden die bereikt? Wat zijn de ervaringen van ondernemers die hulp van de ROM hebben gekregen? Wat staat in de meerjarenstrategie voor 2022-2026? Hoeveel geld is er vanuit de gemeente Utrecht naar de ROM gegaan en wat heeft de ROM daarmee gedaan?
  Hiervoor willen ze oa directeur ROM en één of meer ondernemers die door de ROM zijn geholpen uitnodigen.

 5. 4.2

  Wethouder Verschuure
  Status: B


  Dit punt wordt in samenhang met punt 16 behandeld


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In te stemmen met mede-oprichten van en deelname aan de ROM Regio Utrecht B.V. volgens de bijgevoegde concept-akte van oprichting en statuten.
  2 In te stemmen met mede-oprichten van en deelname aan de Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V. volgens de bijgevoegde concept-akte van oprichting en statuten.
  3 Het restant van de reserve “co-financiering Pieken in de Delta” te bestemmen voor de ROM en 0,175 miljoen euro te onttrekken voor opstartkosten en een bijdrage aan de exploitatiekosten in 2020.