Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 15 november 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Zeggenschap
Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Locatie: Grote Trouwzaal, Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1
  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsterrein: Participatie
  Wethouder: Eva Oosters


  Agenderenden:
  Gert Dijkstra (Eenutrecht), Berdien van der Wilt (D66), Rick van der Zweth (PvdA), Bina Chirino (CU) en Ruud Maas (Volt)


  Motivatie:
  Participatie en zeggenschap zijn geen ambities, maar eigenschappen die onderdeel zouden moeten worden van het Utrechts DNA. Zodat we als stad de kennis en kunde van de Utrechters aan het begin gaan gebruiken en zij daadwerkelijk zeggenschap krijgen op die onderwerpen waar de burger aan zet is. En dat er duidelijkheid is waar die ruimte er minder of niet is vanwege wet- en regelgeving of de exclusieve taak van de overheid, dus dat de kaders van zeggenschap duidelijk zijn. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstelling en biedt burgerkracht ruimte op de juiste plek en het juiste moment.
  In het coalitieakkoord wordt een uitnodiging gedaan aan iedereen die met goede ideeën komt om de participatie een zeggenschap te vergroten in Utrecht. Gelukkig hoeven wij als gemeente(raad) deze niet zelf te bedenken, die zijn er al genoeg. Daar willen we graag van leren.


  Doel van de RIB
  Een beeld krijgen van hoe we in Utrecht naast het verbeteren van burgerparticipatie (in projecten van de gemeente) ook de kracht van meer zeggenschap bij de gemeenschap (met overheidsparticipatie) zouden kunnen benutten. Programma avond:
  (A) We willen allereerst ruimte geven aan aanwezige Utrechters om voorbeelden uit de eigen stad te noemen waar we in Utrecht al wel belangrijke eerste stappen hebben gezet in het door de gemeenschap zelf laten beheren/uitvoeren van publieke taken, zoals met de speeltuinen en buurthuizen in zelfbeheer, of in zorg en welzijn.
  (B) Daarna willen we ons verdiepen in ‘de zelfsturing bij bewoners’ in de gemeente Peel en Maas, waar vanaf 2005/2010 gemeente/overheid en gemeenschap/bewoners succesvol samenwerken en zo samen de gemeente beheren. Daarbij hebben zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor de publieke taak verdeeld tussen de gemeente(raad) en de gemeenschap (binnen kaders).
  Ten slotte, willen we gezamenlijk reflecteren op vragen als: (a) wat deze voorbeelden ons leren en (b) hoe we (naast burgerparticipatie) het eigenaarschap van buurten en bij burgers (met overheidsparticipatie) in Utrecht beter kunnen organiseren.
  Daar zullen we ook de LSA bij uitnodigen zodat ook zij kunnen aangeven welke drempels in zeggenschap we elders zien én hoe daar mee om te gaan.


  Vragen van raadsleden welke beantwoord moeten worden tijdens de RIB:


  Vragen aan de Utrechters actief op zeggenschap in de stad:
  1. Op welke manier is jouw initiatief bezig met zeggenschap (bijv. in de zorg of welzijn; of met een buurtruimte of speeltuin)?
  2. Wie bepaalt vooral wat er gebeurt, zijn jullie dat zelf of is dat de gemeente?
  3. Kom je verder en kun je groeien/ontwikkelen of loopt jouw initiatief (soms) vast?


  Vragen aan de gemeente Peel & Maas:
  1. Hoe is zeggenschap en zelfsturing georganiseerd; wat zijn de leidende principes?
  2. Welke taken zijn eigendom van de gemeenschap en zijn zij degenen die bepalen wat er moet/gebeurt?
  3. Wat maakt dat in andere gemeenten dit voorbeeld van zelfsturing zo moeilijk (of bijna niet) van de grond komt?