Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 29 november 2022

19:30 - 22:45
Locatie

Stadhuis, stadhuisbrug 1

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Stand van zaken Utrechtse aanpak eenzaamheid
Tijd: 19:30 - 20:30 uur
Locatie: Hal Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1


RIB Bestemmingsplan Ivoordreef
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Locatie: ZIMIHC Stefanus, Braziliedreef 2


LET OP: VERPLAATST: RIB Huis voor amateurkunst en cultuur op het Domplein


RIB Tunnel Locomotiefstraat
Tijd: 21:30 - 22:30 uur
Locatie: Raadszaal Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1


RIB Behoefte en waarde Street Culture Community Utrecht
Tijd: 21.30 - 22.45 uur
Locatie: Hal Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 - 20:30 uur
  Beleidsterrein: WMO en Welzijn / wethouder Voortman
  Agenderenden: : Bert van Steeg, (CDA), Ilse Raaijmakers,(PvdA), Margreet Ramaker, (VVD), Rik van der Graaf (CU) en Nadia Stylianou (D66)
  Motivatie:
  De fracties van CDA, PvdA, VVD, CU en D66 willen geïnformeerd worden over de ontwikkeling van eenzaamheid in de stad Utrecht en de Utrechtse aanpak van de afgelopen jaren. Genoemde fracties willen tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst stilstaan bij de gevolgen van corona op eenzaamheid in de stad. Daarnaast willen zij graag worden bijgepraat over de ontwikkeling van Utrecht Omarmt, dat inmiddels bij NIZU is ondergebracht. Ten slotte willen de fracties stilstaan bij de mogelijkheden om de eenzaamheidsaanpak beter te monitoren, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze informatie is nuttig ter voorbereiding van een commissiedebat over dit onderwerp, waarin richting kan worden gegeven aan de nieuwe routekaart die in het eerste kwartaal van 2023 zal worden gepresenteerd.

 2. 2

  Tijd: 19:30 - 20:30 uur
  Locatie: ZIMIHC Stefanus, Braziliëdreef 2 Utrecht
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening / Lot van Hooijdonk
  Agenderenden: Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Rick van der Zweth (PvdA), Has Bakker (D66),Yvonne Hessel, (Utrecht Solidair), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Myrthe Minnaert (Bij1), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) en Fred Dekkers (GroenLinks)
  Motivatie:
  Naar de raad is het bestemmingsplan Ivoordreef verstuurd, ter besluitvorming. De agenderende fracties zouden graag eerst nog een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren voordat we overgaan tot besluitvorming. De afgelopen tijd zijn er zijn veel discussies geweest over de gevolgen van de ontwikkeling voor het groenstructuurplan daar, en dan vooral voor de bomen. In de Rib zouden de agenderende fracties graag een ambtelijke toelichting krijgen of de gebouwen anders, bijvoorbeeld hoger, ontwikkeld kunnen worden om zo de groenstructuur te kunnen sparen. We zoeken vooral naar informatie over een andere insteek, en dus niet naar een toelichting op het huidige plan. Ook horen we graag van bewoners, relevantie organisaties uit de wijk en het wijkplatform wat zij van de plannen vinden en wat zij eventueel anders zouden willen. Waar mogelijk vindt de RIB in de buurt van de Ivoordreef plaats.

 3. 3

  DE BIJEENKOMST WORDT VERPLAATST NAAR NADER TE BEPALEN DATUM
  Beleidsterrein: Cultuur / wethouders Eva Oosters en Dennis de Vries
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met alle belangstellenden en betrokkenen bij het Huis voor amateurkunst en cultuur.
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Dirk-Jan van Vliet (D66) Bert van Steeg (CDA) Ingeborg Hornsveld (Groenlinks), Ruud Maas (Volt) en Margreet Ramaker (VVD)
  Motivatie:
  Na het faillissement van het UCK is met breed draagvlak in de raad besloten dat het Domplein een plek voor cultuur en Amateurkunst moet blijven, maar wel opener en toegankelijker en in meer verbinding met het plein.
  Inmiddels is duidelijk dat realisatie hiervan nog op zich laat wachten. Aan de ene kant is er een Domplein-overleg met een aantal partijen gericht op verbinding met en op het buitenplein. Aan de andere kant is onzeker of de koepel Domus, waarin DUMS, DCU en TSU verenigd zijn, de opdracht kan trekken om Domplein 4 te ontwikkelen tot de open en toegankelijke plek voor Amateurkunst en cultuur, met horeca en in verbinding met het buitenplein.
  We willen hierover integraal met alle betrokkenen in gesprek

 4. 4

  Tijd: 21:30 - 22:45 uur
  Beleidsterrein: Cultuur / wethouder Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met leden van de Street Culture Community, andere betrokkenen en belangstellenden.


  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Dirk-Jan van Vliet (D66), Annemarijn Oudejans (Student en Starter), Ingeborg Hornsveld (Groenlinks) en Stefan Gaillard (SBU)


  In de gemeenteraad is vaak aandacht voor de culturele organisaties en partijen en organisaties die daarbinnen actief zijn. Dit geldt nog niet voor de Street Culture Community terwijl die wel actief is in onze stad maar niet vertegenwoordigd wordt door of verenigd zijn in een overleg of (koepel) organisatie en daarom buiten het gezichtsveld van de gemeente valt. Als fracties denken we dat dit zonde is omdat ‘street culture’ andere Utrechters aanspreekt dan meer regulier cultureel aanbod. Bovendien is deze vorm van cultuur ook iets dat uitstekend in wijken ontwikkeld en tentoon kan worden gesteld. Dus we kunnen met ‘street culture’ zowel wat doen met onze ambities voor wat betreft inclusief cultuurbeleid én cultuur naar de wijken te brengen. We willen met mensen uit deze community in gesprek over wat zij maken en doen, welke waarde dit heeft en wat hun behoeftes zijn en mogelijk ook wat zij missen in het aanbod dat nu wordt geboden vanuit de gemeente aan ondersteuning.
  Uiteraard is deze raadsinformatiebijeenkomst natuurlijk ook een uitgelezen kans om een klein podium te geven aan enkele makers. Zodat raadsleden, wethouders, ambtenaren en andere geïnteresseerden ook gelijk kennis kunnen maken met het werk van deze makers.

 5. 5

  Tijd: 21:30 - 22:30 uur
  Locatie: Raadszaal, Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling / wethouder Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met de (toekomstige) bewoners, overige betrokkenen en belangstellenden en ambtenaren.
  Agenderenden: Gertjan te Hoonte (VVD), Rick van der Graaf (ChristenUnie) en Fred Dekkers (GroenLinks)


  De fracties van de VVD, CU en GL willen graag in gesprek gaan over de fietstunnel bij de Locomotiefstraat. Tussen Cartesiusdriehoek en Wisselspoor is een tunnel aangelegd, hoewel de tunnel feestelijk is opgeleverd wordt de tunnel nog steeds met hekken afgesloten. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld, waaruit het beeld ontstaat dat de tunnel niet open kan door afspraken tussen de ontwikkelaars en de gemeente. Pas in 2028 kunnen inwoners van Utrecht gebruik maken van de tunnel, de fracties vinden dat te laat.
  Doel van deze RIB is om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, (toekomstige) bewoners, ProRail en de Gemeente of het toch en op welke wijze mogelijk is om de tunnel eerder te openen en niet pas in 2028.
  Bij de beantwoording op de eerder gestelde schriftelijke vragen wordt verkeersveiligheid genoemd als reden dat de tunnel nog niet open kan. De fracties willen graag een nadere toelichting van de Gemeente over de impact van het openen van de tunnel op de verkeersveiligheid van de bouwroutes. Waar ontstaan precies de onveiligheden? EN welke oplossing zouden daarvoor mogelijk zijn?
  Welke technisch en veiligheidseisen hebben de ontwikkelaars aan de gemeente om dit mogelijk te maken?
  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tunnel wel in gebruik kan worden genomen?
  De fracties nodigen ook graag betrokkenen van NS (uitgifte van Cartesiusdriehoek) en Prorail (opdrachtgever tunnel en gebruiker van het verkeersleiderspost) uit om hun mening te horen over de ontstane situatie?
  Verdere toelichting over het ontstaan van deze situatie, en hoe we dit in de toekomst voorkomen kan worden bij andere soortgelijke projecten.
  Omwonenden en bedrijven in de omgeving willen we weten wat hun gedachten zijn over hoe de tunnel geopend kan worden.