Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 20 december 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Stadhuis
  Beleidsterrein: WMO en Welzijn / wethouder: Linda Voortman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met cliënten, aanbieders, ambtenaren en overige belangstellenden en betrokkenen.
  Agenderenden: Nadia Stylianou (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Margreet Ramaker (VVD), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks) en Wilma Duitscher (EenUtrecht)
  Motivatie:
  Een deel van de cliënten met een beperking heeft een hulpmiddel (op maat) nodig. Er zijn signalen dat levering en reparatie van (maatwerk-)hulpmiddelen vaak moeizaam gaat. Cliënten moeten soms erg lang wachten tot de leverancier hulpmiddelen levert of reparaties uitvoert. Na levering of reparatie zijn cliënten niet altijd adequaat geholpen en moeten zij wederom lang wachten.
  Raadsleden willen meer informatie over de systematiek van de levering en aanpassing van hulpmiddelen. Waar zitten de knelpunten de kansen om dit systeem te verbeteren?
  Hierbij moeten de volgende vragen beantwoord worden:
  1. Wat is de systematiek van het leveren en aanpassen van hulpmiddelen, waar gaat het nu mis in de keten?
  2. Hoe verloopt de samenwerking tussen cliënt, aanbieder en de gemeente?
  3. Waar kan een cliënt terecht met klachten? Wat als dat contact niet naar tevredenheid verloopt? Hoe wordt klanttevredenheid gemeten?
  4. Wat zijn mogelijkheden om een cliënt meer in een regie positie te brengen?
  5. Welke oplossingen hebben de betrokkenen en wat zijn op dit moment belemmeringen om dit door te voeren?
  6. Wat zijn mogelijkheden bij een nieuwe aanbesteding?

 2. 2

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met indieners van zienswijzen, omwonenden, ambtenaren en andere belangstellenden.
  Agenderenden: Fred Dekker (GroenLinks), Has Bakker (D66) Gertjan te Hoonte (VVD), Linda Bode (Volt), hester Assen (PvdA), Rob van den Enk (Student & Starter), Myrthe Minnaart (BIJ1) en Hessel Stellinga (CDA)

 3. 3.0

  Tijd: 20.45 - 21.45 uur
  Beleidsterrein: Stedelijke Ontwikkeling/ Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met omwonenden, ambtenaren en andere belangstellenden.
  Agenderenden: Dirk-Jan van Vliet (D66), PvdA, GroenLinks, Volt en CU
  Motivering:
  Recent is er in de buurt van de Veilinghaven een wijkbericht verschenen over de concept-bouwenvelop van de Veilingstraat 10. Dit bericht heeft in de directe omgeving tot commotie geleid. Om de raad tijdig in staat te stellen een goed beeld over de concept-bouwenvelop en de situatie in de buurt te vormen, organiseren D66, PvdA, GroenLinks, Volt en CU een raadsinformatiebijeenkomst hierover. Graag zien wij in het eerste deel de bijdrage van/namens de bewoners, en in het tweede deel een korte ambtelijke toelichting met de mogelijkheden om vragen te stellen vanuit de raads- en commissieleden.

 4. 3.1

 5. 4

  Tijd: 20.45 - 22.15 uur
  Beleidsterreinen: Asiel en Integratie - wethouder Rachel Streefland / Openbare orde en veiligheid - burgemeester Sharon Dijksma
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met experts, ambtenaren en overige betrokkenen en belangstellenden.
  Agenderenden:
  Ilse Raaijmakers en Hester Assen (PvdA), Venita Dada-Anthonij (D66), Bert van Steeg (CDA), Tess Meerding (VVD), Julia Kleinrensink en Mahaar Fattal (GroenLinks), Ruud Maas (Volt) en Esma Kendir (S&S).
  Motivatie:
  De afgelopen maanden is er veel onrust in het stationsgebied, specifiek onder het Bollendak en op het Smakkelaarsveld. Het aantal dak- en thuislozen stijgt, overlast stijgt, bij sommige groepen die voor overlast zorgen is sprake van verslavingsproblematiek, (gewelds)incidenten namen toe en in reactie daarop zijn we in brieven van de burgemeester geïnformeerd over steviger maatregelen zoals boetes, gebiedsverboden, verblijfsontzeggingen en een betere afstemming met het Rijk over gezamenlijk optreden tegen vreemdelingen uit landen die staan op de lijst van “veilige landen van herkomst”. Helaas zien we ook dat dak- en thuislozen zich genoodzaakt zien in het stationsgebied buiten te overnachten onder erbarmelijke omstandigheden: Tijdelijke opvang voor daklozen die tussen afval en ratten slapen: ‘Niet gezond en niet goed voor Utrecht’ | Utrecht | AD.nl
  De agenderende partijen willen graag in gesprek over de oorzaken van deze problemen, de oplossingen die zowel in preventieve als repressieve sfeer liggen en over de resultaten van de nu ingezette aanpak en het gestarte overleg met het Rijk.

 6. 4.1

 7. 4.2

 8. 4.3