Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 5 juli 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Per raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Mensenhandel
Tijdstip 19.30 - 20.30 uur, in de hal van het Stadhuis, Stadhuisbrug 1

Agendapunten

 1. 2

  Tijd: 19.30-20.30 uur
  Waar: Hal in oude stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Beleidsveld:  Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving/Burgmeester


  Agenderenden: Bina Chirino (ChristenUnie), Hester Assen (PvdA), Louise de Vries ( PvdD), Bert van Steeg (CDA), Tess Meerding (VVD), Fred Dekkers (GroenLinks), PvdD
  Motivatie:
  Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat we aantal goede stappen hebben gezet, maar dat ook in Utrecht misstanden verborgen blijven.
  De fracties willen graag met elkaar in debat over de raadsbrief en een recent WODC onderzoek, Hierbij komt o.a. aan de orde:

  • Welke acties worden ondernomen n.a.v. het onderzoek, bijvoorbeeld over het melden van arbeidsuitbuiting?
  • Welke rol heeft de gemeente in het uitwerken van de agenda?
  • Hoe wordt de raad daarin meegenomen?
  • Welk tijdspad ziet het college voor zich?
   Collegeleden en/of ambtenaren verzoeken een toelichtende presentatie te houden over
  • Welke acties worden ondernomen n.a.v. het onderzoek, bijvoorbeeld over het melden van arbeidsuitbuiting
  • Welke rol heeft de gemeente in het uitwerken van de agenda en hoe wordt de raad daarin meegenomen, welk tijdspad ziet het college voor zich
   Experts, te weten: de onderzoekers, te verzoeken een toelichting te geven op de conclusies van hun studie, en om vragen van raadsleden te beantwoorden.
 2. 2.1