Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 11 oktober 2022

19:30 - 22:30

Locatie
stadhuis
Voorzitter
Bij elke raadsinformatiebijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Waar: oude Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijd: volgt
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Wethouder Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, omwonenden, betrokkenen en overige geïnteresseerden.

  Agenderenden: Has Bakker (D66), Fred Dekkers (GroenLinks), Jan Wijmenga (CU), Hester Assen (PvdA), Maarten van
  Heuven (PvdD), Gertjan te Hoonte (VVD),  David Bosch (PVV), Hessel Stellinga (CDA), Annemarijn Oudejans (Student & Starter) en Linda Bode (Volt)  wensen een raadsinformatiebijeenkomst gevolgd door een commissiedebat te agenderen over de laatste stand van zaken omtrent de Daalsetunnel. Aanleiding is o.a. de raadsbrief Uitwerking motie Daalsetunnel 30 km/u en project ASW.
  Er is behoefte om tijdens de RIB een gedeelte ‘technisch’ met ambtenaren te organiseren over kosten, verkeer en de woningbouwopties, gevolgd door een gedeelte waarin we in gesprek gaan met bewoners.
  Wij wensen in ieder geval de bewoners Graadt van Roggeweg, Ontwikkelgroep Lombok Centraal, bewonersgroep Daalsepark, verkeersgroepen van het wiel, en de Fietsersbond uit te nodigen. Welke mogelijkheden zien zij?
  Na de RIB agenderen wij graag een commissiedebat. De exacte agendering hiervoor schrijven wij na c.q. op basis van de RIB.
  Eerste overzicht van technische vragen:
  • Behoefte aan wat meer gevoel wat de keuzes gaan hebben op de bredere verkeersafwikkeling.
  • Waarom is er bij de kruisingen bij bijvoorbeeld de Koningsbergerlaan, de Vleutenseweg en de Amsterdamsestraatweg niet gekozen voor oplossingen zonder verkeersregelinstallaties? VRI betekent extra in en uitvoegstroken en daarmee extra asfalt. Voor de Vleutenseweg was eerder ook een rotonde aan de orde, al of niet met een doorsteek voor het OV.
  • Waarom is er voor de Daalsetunnel en het stuk naar de ASW geen alternatief uitgewerkt voor een weg met twee banen door de zuidelijke tunnelbuis en zonder groenstrook tussen de banen. Dat past bij een 30 km weg en levert de meeste ruimte voor Daalsepark op?
  • Is er onderzocht hoe het aantal autobewegingen tussen Merwedekanaal en Jaarbeursplein vermindert kan worden door aanpakken mobiliteit van bestaande bebouwing langs Graadt van Roggeweg, Jaarbeursplein Noordflank (minder autogebruik, autoparkeren op afstand?
  • Bij de kostenvergelijking kost het alternatief niets doen niets. Maar klopt dit wel? Wat kost het als je later (met kostenstijgingen) alsnog de weg herinricht naar 2x1/30km en wat zijn de kosten van ruimtebeslag (minder ruimte voor ontwikkeling Daalsepark)?
  • Waarom zijn maatregelen als een knip naar ASW niet in beeld gebracht?
  • Hoe realistisch / uitvoerbaar is scenario 3?
  • … [PM]