Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 30 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid is gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsterrein: Groen
  Wethouder: Linda Voortman

  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met bewoners, betrokken organisaties, experts en ambtenaren.

  Agenderenden:
  Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Charlotte Passier (Volt), Rob van den Enk (Student & Starter), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Rachel Heijne (GroenLinks), Jantine Zwinkels (CDA), Kirsten Alblas (ChristenUnie), Nadia Stylianou (D66), Marijn de Pagter (VVD)  en  Joachim Cornielje (PvdA)

  Motivatie: 
  Achtergrond van agendering RIB
  Het college heeft de ambitie om veel hectares groen en bomen toe te voegen. Wanneer gebeurt dit en waar blijft nog achter? Experts (zoals de Utrechtse Bomenstichting en de stichting Zusterparken) hebben vanuit hun kennis en ervaring zicht op mogelijkheden en kansen om het toevoegen van groen te versnellen en de hoeveelheid te vergroten. Ook bewoners kunnen input geven over mogelijkheden in hun eigen omgeving.
  Doel van de RIB
  In een RIB willen we kansen en mogelijkheden maar ook risico’s en aandachtspunten ophalen bij bewoners en organisaties die we vervolgens aan het college kunnen meegeven.
  Vragen van raadsleden die beantwoord moeten worden tijdens de RIB
  1. Welke manieren en locaties zien bewoners en organisaties om het toevoegen van extra bomen en groen te vergroten?
  2. Welke risico’s en mogelijkheden zien zij voor het bijplanten van 60.000 bomen?
  3. Waar moeten we op letten om niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit en biodiversiteit te waarborgen?
  4. Wat is wenselijk als het gaat om spreiding van bomen en groen over de gemeente? Wat is goed voor dieren en voor mensen? Hoeveel van de na te streven 75m2 groen per woning moet er in de directe omgeving zijn en hoeveel kan ook meer aaneengesloten maar verder weg?
  5. Welke kansen zijn er voor verbinden met groen binnen en buiten de gemeente?
  6. Hoe en hoe vaak zou dit beleid getoetst en gemonitord kunnen worden?

  N.a.v. onderzoeksrapport Natuur & Milieu:
  In het onderzoeksrapport, maar ook in gemeentelijke rapporten wordt verwezen naar de norm van 75m2 groen per woning. De gemeente heeft het overigens ook wel eens over 75m2/huishouden. Dat is gemiddeld minder groen. Wat is volgens insprekers een ‘gezonde norm’? En aan welke kenmerken moeten deze 75m2 voldoen om van optimale waarde te zijn voor de gezondheid van inwoners?
 2. 2.0

 3. 3.0

 4. 4.0

 5. 5.0

 6. 6.0

 7. 7

 8. 8