Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 14 november 2023

19:30 - 20:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 - 20:30 uur
  Locatie: Stadhuis
  Beleidsveld: Onderwijs / Wethouder: Eelco Eerenberg
  Agenderenden: Maartje Vermeulen (GroenLinks), Hester Assen (PvdA), Berdien van der Wilt (D66), Bert van Steeg (CDA), Margreet Ramaker (VVD), Jurriaan Otto (EenUtrecht)


  De gemeente geeft elk jaar een groot deel van het onderwijsbudget uit aan onderwijshuisvesting. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor krijgen zij budget vanuit de landelijke overheid.


  Het huidige Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) loopt t/m 2025. Momenteel spreken scholen, schoolbesturen en de gemeente over de nieuwe meerjarenstrategie onderwijshuisvesting 2026-2041. De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, CDA, VVD en Een Utrecht willen hierop kunnen sturen. Wij willen ons laten informeren door het College, schoolbesturen, experts en andere betrokkenen om de rol die de gemeente en gemeenteraad heeft op het gebied van onderwijshuisvesting zo zorgvuldig mogelijk in te vullen.


  Belangrijke thema’s voor de toekomst:
  · Hoe kunnen we omschakelen naar (nog) meer Utrechtse Kindcentra, waar er naast ruimte voor onderwijs ook ruimte is voor voorschool, kinderopvang en BSO en faciliteiten in het kader van de rijke schooldag of lunch op school? Wat is voor deze omschakeling nodig?
  · Er is zorg over het aansluiten van aanbod en vraag naar scholen. Er zijn scholen die lokalen leeg hebben staan en er zijn scholen die kampen met krapte. Hoe gaan we daarmee om en anticiperen we op (demografische) ontwikkelingen in de toekomst? Wat zijn hiervoor de plannen/ ideeën ?
  · Wat is belangrijk voor duurzame, gezonde huisvesting bij zowel nieuwbouw als renovatie?
  Op welke wijze kunnen we zorgen voor meer flexibiliteit van functies in onderwijsgebouwen en ook aan samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs en samenwerking tussen schoolbesturen.

 2. 2

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Jonkvrouw Sanderijndreef 35 (tegenover het winkelcentrum Overvecht)
  Beleidsveld: Overvecht / Wethouder: Rachel Streefland
  Agenderenden: Berdien van der Wilt (D66), Bert van Steeg (CDA), Fred Dekkers (GroenLinks), Titus Stam (PvdA), Mariam Al-Saqaff (VVD), Mahmut Sungur (Denk), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Charlotte Passier (Volt), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) en Kirsten Alblas (ChristenUnie)
  Motivatie:
  Raadsleden willen graag met inwoners en actieve organisaties en professionals uit de wijk in gesprek over de voortgang van de aanpak Samen voor Overvecht. De bijeenkomst begint met een korte presentatie van de gemeente over de aanpak en de voortgang. Daarna gaan we met elkaar in gesprek in kleinere groepen over de pijlers van de aanpak: plezierig wonen in een meer gemengde wijk, veilige buurten, perspectief voor de jeugd, zorg dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen. Raadsleden zijn dan benieuwd naar wat inwoners, organisaties en professionals op deze thema’s zien in de wijk. Zowel wat er goed gaat als wat er nog minder goed gaat. Natuurlijk is er ook ruimte in deze gesprekken voor andere onderwerpen die spelen. We sluiten af met gezamenlijk deel waar de uitkomsten uit de groepen worden gedeeld door de gespreksleiders en deelnemers en waarbij raadsleden kunnen aangeven wat ze met deze uitkomsten willen doen. Op 23 november debatteert de Utrechtse raad over Samen voor Overvecht in de commissie. Dit is zowel live in de raadszaal als online te volgen! Ben je inwoner, professional, of initiatiefnemer in de wijk Overvecht en wil je graag meepraten? We nodigen je van harte uit!

 3. 3

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: Stadhuis
  Beleidsveld: Samen voor Overvecht/ Rachel Streefland
  Agenderenden: Rik van der Graaf (ChristenUnie), Jantine Zwinkels (CDA), Rick van der Zweth (PvdA), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Lisanne Snippe (Partij voor de Dieren), Maarten Koning (D66), Charlotte Passier (VOLT), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Tess Meerding (VVD)
  Motivatie:
  Utrecht heeft een groot tekort aan woningen voor kwetsbare Utrechters. Hier wordt op verschillende vlakken hard aan gewerkt maar levert nog lang niet voldoende woningen op. Terwijl de vraag op dit moment alleen maar groter lijkt te worden. de agenderende fracties gaan graag in gesprek om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem en de mogelijke oplossingen.
  Het doel van deze RIB is het spreken met instellingen en organisaties die zien hoe groot de vraag naar woningen in de stad is. Daarnaast gaan de agenderenden in gesprek met partijen die onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Tot slot zouden de agenderenden ook graag een ambtelijke toelichting krijgen op de grootte van het probleem, mogelijk oplossingsrichtingen en een doorkijk richting de toekomst.
  De raadsinformatiebijeenkomst willen de agenderenden onderverdelen in drie blokken waarbij de volgende partijen worden uitgenodigd.

  1. Aftrap en toelichting
  2. Urgentie en probleem
   Vrouwenopvang (Moviera)/ Leger des Heils/ Tussenvoorziening/ Kwintes/ Lister/ Vluchtelingenwerk/ MOBW (Goud, Rechtop, Achterkant, Back up) en Jeugdzorg 
  3. Corporaties en noodzaak ingrijpen woningmarkt (Woonin /Stuw / Kamers met aandacht)
  4. Ambtelijke toelichting 
  5. Uitloop, discussie en vragen