Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 4 juli 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur
  Wethouder: Eelco Eerenberg
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Agenderenden: Has Bakker (D66), Juriaan Otto (EenUtrecht), Gertjan te Hoonte (VVD), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) en Hessel Stellinga (CDA).


  De partijen van D66, EenUtrecht, GroenLinks, VVD, Utrecht Solidair en CDA wensen een raadsinformatiebijeenkomst gevolgd door een commissiedebat te agenderen over het beleid omrent dakopbouwen en dakkapellen. Het is een onderwerp dat in de stad zeer leeft (ook gezien de zoektocht naar meer woonruimte), waarover de raad vele berichten ontvangt en waar de gemeente nog zoekende is naar hoe het beter en eenduidiger kan. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten en RIB’s geweest over dit onderwerp Recent is daar deze raadsbrief over verschenen: Raadsbrief Beleid Dakopbouwen Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). En eerder is deze motie aangenomen die in dit kader relevant is: Document Viewer - U-reka Gemeente Utrecht


  Er is nu behoefte om tijdens de RIB van ambtenaren een korte toelichting te krijgen op de raadsbrief en hier vragen over te stellen. Vanzelfsprekend horen wij graag van bewoners en andere betrokkenen hun inbreng hierop. Tenslotte is het een overweging een expert of externe spreker uit te nodigen die vanuit andere ervaringen en andere gemeenten do’s en dont’s kan geven.

 2. 2

  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 20:30 - 21:30 uur
  Beleidsterrein Energie en Klimaat / wethouder Lot van Hooijdonk
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met bewoners, deskundigen, ambtenaren en andere betrokkenen
  Agenderenden: Ralph Peters (D66), Rachel Heijne (GL) en Gertjan te Hoonte (VVD)
  Motivatie:
  Steeds meer Utrechters gaan voortvarend aan de slag om hun woningen te verduurzamen met een warmtepomp. De agenderende fracties krijgen het signaal dat inwoners regelmatig tegen allerlei obstakels in regelgeving aanlopen, waar ze op voorhand niet goed van op de hoogte waren.