Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 26 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Locatie: Oude Stadhuis
  Tijd: 19:30 - 20:30 uur
  Beleisterrein: Werk en Inkomen
  Wethouder: Linda Voortman
  Geagendeerd door Ilse Raaijmakers (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Venita Dada-Anthonij (D66), Jurriaan Otto (EenUtrecht), Mariam Al-Saqaff (VVD) en Rik van der Graaf (ChristenUnie)


  Motivatie:
  In het coalitieakkoord Utrecht 2022-2026 is opgenomen dat Utrecht basisbanen gaat realiseren voor Utrechters waar de arbeidsmarkt verder van afstaat. Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord is het college gestart met een pilot voor basisbanen waarbij in samenwerking met Stichting Lunchmaatje enkele basisbanen zijn gecreëerd.
  De agenderende fracties willen in gesprek over de huidige invulling van basisbanen in Utrecht en over hoe betrokkenenbasisbanen in de toekomst vorm willen geven. Ook willen de agenderende fracties horen wat de ervaringen van andere gemeenten zijn. Onlangs verscheen een rapport dat de basisbanen-pilot in Groningen evalueert.


  Vragen van raadsleden: 
  - Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten die al basisbanen hebben gerealiseerd?
  - Welke vormen kan een basisbaan aannemen en kunnen die bestaan naast alle andere instrumenten die zorgen voor goed werk?
  - Wat zijn de kosten en baten van een basisbaan? En wat zijn de voor -en nadelen?
  - Hoe zien aanwezigen het vormgeven van basisbanen in de toekomst?

 2. 2

  Locatie: Overvecht ( exacte locatie volgt nog)
  Datum: Deze raadsinformatiebijeenkomst wordt verplaatst naar een ander moment. De nieuwe datum volgt nog.
  Tijd: volgt nog
  Beleidsveld : Overvecht/wethouder Lot van Hooijdonk
  Agenderenden:
  Motivatie: