Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 22 augustus 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Theater De Paardenkathedraal, Veeartsenijstraat 155

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Waar: Theater De Paardenkathedraal, Veeartsenijstraat 155
  Tijd: 19.30 - 21.30 uur
  Beleidsveld: Cultuur/ Wethouder Eva Oosters
  Agenderenden: Dirk-Jan van Vliet (D66), Hester Assen (PvdA), Margreet Ramaker (VVD), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks), Louise de Vries (PvdD), Bert van Steeg (CDA)


  Op 9 mei 2023 vond de raadsinformatiebijeenkomst ‘Uitgangspunten Cultuur in Utrecht 2025 – 2028’ plaats. Tijdens die bijeenkomst hebben we gesproken met verschillende woordvoerders uit de culturele sector. Daarbij zijn de organisaties van diverse disciplines gevraagd naar hun kijk op kunst en cultuur in Utrecht voor de nieuwe cultuurnotaperiode. Begin juli zal er vanuit het college een uitgangspuntennotitie komen voor de nieuwe cultuurnota periode 2025 tot 2028.
  De agenderende partijen willen als vervolg op de eerder georganiseerde raadsinformatiebijeenkomst, wederom met vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden uit de culturele sector in gesprek. Hierbij horen we graag de reacties op de in begin juli gepubliceerde uitgangspuntennotitie zodat de aanwezige raadsleden dit kunnen meenemen in het eerstvolgende commissiedebat waarbij er gesproken zal worden over die notitie.
  De precieze werkvorm van deze bijeenkomst wordt nog later bepaald, maar de agenderende partijen streven naar een interactieve werkvorm waarbij mogelijkerwijs in groepen uit een wordt gegaan om deelonderwerpen te bespreken.