Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 29 augustus 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur


  Beleidsterrein: Onderwijs / wethouder Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met schoolleiders, docenten en experts, ambtenaren en andere betrokkenen.


  Gespreksleider: Julia Kleinrensink
  Geagendeerd door: Berdien van der Wilt (D66), Hester Assen (PvdA), Esma Kendir (Student & Starter), Anton Stam (Volt), Jurriaan Otto (EenUtrecht), Maartje Vermeulen (GroenLinks), Mariam Al-Saqaff (VVD) en Job van den Broek (CDA).


  Afgelopen jaar ontving de raad meerdere voortgangsbrieven over de aanpak van het lerarentekort in Utrecht. Hierin zijn een hoop positieve ontwikkelingen te zien in de aanpak van het lerarentekort maar helaas hebben die nog niet altijd het gewenste effect. Want we zien ondanks al die inzet helaas alsnog een stijging van het lerarentekort, met daarin opvallende verschillen tussen wijken en onderwijssoorten.
  De fracties van D66, PvdA, Student & Starter, Volt, EenUtrecht, GroenLinks en VVD willen graag met schoolleiders, docenten en experts in gesprek hoe we dit tij kunnen keren en wat hierin vanuit de praktijkkennis en de nu al opgedane kennis over ‘wat werkt’ in en buiten Utrecht, goede vervolgstappen zijn.
  Deze fracties willen graag in gesprek met schoolleiders, docenten, en experts over de aanpak van personeelstekorten in het onderwijs in Utrecht. Dit mede n.a.v. de voortgang en succesfactoren van de huidige aanpak Utrecht Leert maar ook om te horen welke andere zaken nu nog missen in de aanpak of meer aandacht zouden moeten krijgen. 
  Zij willen met name in gesprek over:
  - de effecten van de aanpak tot nu toe (wat merken scholen en leerkrachten/onderwijspersoneel hier nu van);
  - de verschillen die te zien zijn tussen wijken en onderwijssoorten en hoe hier mee om te gaan;
  - de mogelijkheden om de aanpak te versterken n.a.v. ervaringen in Utrecht en voorbeelden uit andere steden;
  - de praktische ‘randvoorwaarden’ die nodig zijn om onderwijspersoneel aan te trekken en te behouden zoals voldoende  woonruimte voor docenten die in Utrecht (willen) wonen en de mogelijkheden voor parkeervergunningen voor docenten van  buiten de stad.

 2. 2

  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur


  Beleidsterrein: Milieu en Emissieloos vervoer / wethouder Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met experts, ambtenaren en andere betrokkenen.


  Gespreksleider: Ilse Raaijmakers
  Geagendeerd door Gertjan te Hoonte (VVD), Mahaar Fattal (GroenLinks) en Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren).


  De agenderende fracties gaan graag in gesprek over het initiatiefvoorstel van raadsleden Rachel Heijne (GroenLinks) en Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren). Het doel van de RIB is om de verschillende perspectieven op het initiatiefvoorstel naar voren te brengen, in gesprek te gaan met (vertegenwoordigers van) inwoners die hout stoken in de buitenruimte, in gesprek te gaan over de mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden en effecten op de luchtkwaliteit in de stad en in gesprek te gaan over regelgeving en handhaving.

 3. 3

  Waar: stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 20:30 - 21:30


  Beleidsterrein: Werk en Inkomen / Wethouder Linda Voortman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met experts, ambtenaren en andere betrokkenen.


  Gespreksleider: Maarten Koning
  Geagendeerd door: Ilse Raaijmakers (PvdA), Venita Dada-Anthonij (D66), Jurriaan Otto (EenUtrecht), Anton Stam (Volt) en Derk van Bergen (ChristenUnie)


  19 april ontving de raad raadsbrieven over planning beleidsnota financiële bestaanszekerheid en planning beleidsnota werk en re-integratie. In juni ontvingen we de leidende principes voor beide nota’s. Wij gaan hier graag over in gesprek om eventuele input (bijv. invulling en bijsturen van de leidende principes) mee te kunnen geven.
  Voorafgaand aan het commissiedebat willen we graag input ophalen bij (ervarings)deskundigen. In december 2022 heeft de raad al een RIB georganiseerd over bestaanszekerheid. Toen is de behoefte uitgesproken om als raad met elkaar over het fundament en de leidende principes van armoedebeleid in gesprek te gaan. Het college heeft een eerste aanzet gedaan. Daarover willen we met (ervarings)deskundigen van gedachten wisselen.

 4. 4

  Waar: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
  Tijdstip: 21.30 - 22.30 uur


  Beleidsterrein: Drugs / wethouder Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met experts, ambtenaren en andere betrokkenen.


  Geagendeerd door: Nadia Stylianou (D66), Anton Stam (Volt), Vincent Stevens (Student & Starter), Mahaar Fattal (GroenLinks) en Stefan Gaillard (Stadsbelang Utrecht).


  Afgelopen zomer konden mensen een bezoek brengen aan de (fictieve) xtc-winkel waar een heus ervaringsgericht publieksonderzoek is gedaan.
  Er is samen met het Poppi drugs museum en de Universiteit Utrecht een rapport uitgebracht over de uitkomsten van het publieksonderzoek. De fracties van D66, Volt, Student & Starter, GroenLinks en Stadsbelang Utrecht worden hierover graag geïnformeerd en zoeken naar mogelijkheden om als Utrecht stappen te zetten op dit dossier.
  Doel van de RIB:

  • Een nadere toelichting op de bevindingen uit het publieksonderzoek van het Poppi Drugs Museum.
  • Recente inzichten op te doen rond de beleidsoptie om een drug zoals mdma/xtc (anders) te reguleren en de verwachte impact op criminaliteit, milieu en gezondheid.