Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 7 maart 2023

19:30 - 20:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

LET OP! RIB Utrechts Planproces (UPP) wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum !

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Locatie: Hal, Stadhuis
  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsterrein: Cultuur / wethouder Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raad gaat in gesprek met verschillende sleutelpersonen en organisaties binnen de nachtsector en ambtenaren.
  Agenderenden:  Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Dirk-Jan van Vliet (D66), Hester Assen (PvdA), Stevie Nolten (BIJ1), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks), Margreet Ramaker (VVD) en Bina Chirino (ChristenUnie)


  Motivering:
  17 februari jl. is de nachtvisie gepresenteerd aan de raad. De sector geeft aan dat er een tekort is aan nachtcultuur in Utrecht, en dat aanbod ook weinig divers is. De agenderende fracties gaan graag in gesprek over de inhoud van de visie en in gesprek met verschillende sleutelpersonen en organisaties binnen de nachtsector.
  Het doel is om inzicht te krijgen in wat nodig is om de nachtsector in Utrecht nog meer tot bloei te brengen. Dit gesprek voeren we aan de hand van de nachtvisie.


  Vragen van raadsleden:
  - Welke punten uit de nachtvisie kan het college overnemen?
  - Wat zijn de grootste aandachtspunten bij de uitvoering van deze visie?
  - Hoe realiseren we meer ruimte voor het nachtleven?
  - Hoe zorgen we voor een nachtcultuur waar makers tot hun recht komen?

 2. 1.2

 3. 2

  LET OP! Deze RIB wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum !


  Locatie: Hal, Stadhuis
  Tijd: 20.45 - 21.45 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening / wethouder Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raad gaat in gesprek met bewoners, enkele vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars, ambtenaren en andere betrokkenen.
  Agenderenden: Wilma Duitscher/Gert Dijkstra (EenUtrecht), Linda Bode (Volt), Has Bakker/Dirk Jan van Vliet (D66), Gertjan te Hoonte (VVD), Jantine Zwinkels/Hessel Stellinga  (CDA), Fred Dekkers/Fred Clasen (GroenLinks) en Rick van der Zweth (PvdA).


  Motivatie:
  Het college wil graag het UPP vernieuwen: deze moet efficiënter en sneller. Tegelijkertijd deelt het college ook de wens van diverse fracties dat in het UPP de positie van de raad en de Utrechters sterker/beter moet en kan.
  De agenderende fracties willen graag van de bewoners horen (i) op welke manier zij nu soms aanlopen tegen de drempels of beperkingen in het UPP, ofwel in het planproces van een project ruimtelijke ordening, openbare ruimte of mobiliteit én (ii) op welke manier we gezamenlijk dat UPP zouden kunnen verbeteren opdat de participatie van burgers beter tot zijn recht komt.


  De vragen die leven bij de agenderende fracties zijn:
  (1) Wat zijn belangrijke voorbeelden van projecten waaruit blijkt dat Utrechters te laat of niet goed zijn betrokken in het participatieproces, vermoedelijk deels omdat het in het UPP zo is geregeld?
  (2) Zijn er belangrijke voorbeelden waarin het daarentegen wel goed werkt?
  (3) Kun je stellen dat burgers onvoldoende positie hebben en/of te laat worden betrokken bij een project omdat dit zo is geregeld in het UPP of heeft dat meer te maken met de manier waarop de UPP wordt 'gelezen’ en hoe we in de stad omgaan met participatie?
  (4) Wat zouden verbeteringen kunnen zijn in het UPP die maken dat Utrechters eerder, tijdig genoeg en/of wel goed/beter worden betrokken bij een project?
  (5) Op welke manier zouden we dat concreet kunnen verbeteren in het UPP?

 4. 2.1

 5. 2.4