Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 21 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Een raadslid is gespreksleider per bijeenkomst
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Waar: oude Stadhuis
  Beleidsterrein: Mobiliteit/ Wethouder Van Hooijdonk
  Agenderende partijen: VVD, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, DENK, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, Volt en UtrechtNu!
  Motivatie:
  Sinds 1 november moet het regelen van parkeerkorting voor bezoek, mantelzorg en thuiszorg via een webapp (Mijn Parkeeractie). De korting kan niet meer via de parkeerautomaat worden geactiveerd. De fracties willen tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst in gesprek met belangenorganisaties in de stad, zoals U op Leeftijd, U Centraal, SOLGU en thuiszorgorganisaties. De fracties willen graag horen hoe deze organisaties de invoering van de app hebben ervaren en welke ideeën zij hebben voor het verbeteren van de app. De fracties willen daarnaast graag vragen kunnen stellen aan ambtenaren.

 2. 2

  Tijd: 20.30 - 21.30
  Waar: oude Stadhuis
  Beleidsterrein: Bestuurlijke Zaken/ Burgemeester Sharon Dijksma
  Agenderenden:  Ruud Maas (Volt), Yvonne Hessels (UtrechtSolidair), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Stevie Nolte (BIJ1)
  Motivatie:
  Op 10 november 2022 nam het college de ingediende motie van Volt over het onderzoeken naar de mogelijkheden om in Utrecht een lobbyregister in te voeren over. Het college heeft dat onderzoek uitgevoerd en komt tot de conclusie dat het nu niet verstandig is een lobbyregister in te voeren. De agenderende partijen willen nadere toelichting van experts op de standpunten van het college en de mogelijkheden van een lobbyregister nu en in de toekomst.


  De agenderende partij(en) willen nagaan hoe diverse experts tegen de weging van het college aankijken. Daarnaast willen raadsleden geïnformeerd worden over de meningen en ervaringen van diverse experts op het gebied van een lobbyregister en mogelijkheden die zij zien voor invoering. Ten slotte willen we ideeën ophalen over eventuele alternatieve manieren om het vertrouwen in de Utrechtse politiek ten aanzien van lobbyactiviteiten te beschermen.
  De precieze werkvorm van deze bijeenkomst wordt nog later bepaald, maar de agenderende partijen streven naar een interactieve werkvorm waarbij mogelijkerwijs iemand online aansluit van een gemeente waar een lobbyregister wordt gebruikt.

 3. 3

  Tijd: 21.30 - 23.00 uur
  Waar: oude Stadhuis
  Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid/ Burgemeester Sharon Dijksma
  Agenderenden:  Stevie Nolten (BIJ 1),  Mahaar Fattal (GroenLinks), Tess Meerding (VVD),  Maarten Koning (D66), Derk van Bergen (ChristenUnie), Hester Assen (Partij van de Arbeid), Bert van Steeg (CDA), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Vincent Stevens (Student & Starter) en Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren).
  Motivatie:
  Op 30 november zal er een commissiedebat plaatsvinden over het demonstratierecht in Utrecht, naar aanleiding van het verschijnen van het Amnesty International rapport: ‘Demonstratierecht onder druk – Regels en praktijk in Nederland moeten beter’. In het rapport komen verscheidene praktijkvoorbeelden aan bod, zo ook in Utrecht waarbij het demonstratierecht op verschillende manieren is ingeperkt. Inmiddels heeft de burgemeester namens het college het Manifest Demonstratierecht van Amnesty ondertekend.
  De agenderende partijen laten zich graag informeren over hoe het recht om te demonstreren door de gemeente wordt gefaciliteerd, welke hindernissen daarbij komen kijken en of het verstoren van de openbare orde reden geeft tot ingrijpen van de Veiligheidsdriehoek.