Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 14 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: volgt
  Waar: Stadhuis
  Beleidsterrein: Volksgezondheid en Handhaving/ resp. portefeuille Eerenberg en burgemeester
  Raadsinformatiebijeeenkomst:
  Hester Assen (PvdA), Mahaar Fattal (Groenlinks). Nadia Stylianou (D66), Bina Chirino (CU) en Tess Meerding (VVD).
  In december ontvingen we als raad het raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan Alcohol voor 2023-2027. In diezelfde maand is ook de alcoholbeleidsbrief van het kabinet gepubliceerd. De fracties willen vooraf aan de bespreking van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol graag informatie ophalen tijdens een RIB over alcoholgebruik, de mate waarin dit problematisch is en wat de ontwikkeling daarvan is, onder welke gebruikers we dit in Utrecht het meest zien, wat de effecten daarvan zijn en wat de meest effectieve aanpak van problematisch alcoholgebruik is.
  Dit willen we doen door in gesprek te gaan met ambtenaren, deskundigen vanuit de zorg en verslavingszorg e.a. betrokkenen en partijen die hier op een andere manier bij betrokken zijn of de effecten hiervan zien zoals jeugdhulp, onderwijs, jongerenwerk en studentenorganisaties.
  Het raadsvoorstel is aangeboden vanuit de beleidsterreinen volksgezondheid en handhaving en daarom wordt zowel aanwezigheid van de wethouder Volksgezondheid als de burgemeester gevraagd.
  Gewenste bijlagen voor aan de agenda (RV, raadsbrief, motie, etc):

  • Document Utrecht - Raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
  • Document Utrecht - Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023-2027.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
  • Raadsbrief stadsgesprek Alcohol en Drugs: Raadsbrief Stadsgesprek alcohol & drugs - U-reka Gemeente Utrecht
  • Raadsbrief herziening Alcoholverbodsgebieden: Raadsbrief Herziening alcoholverbodsgebieden - U-reka Gemeente Utrecht
   - Alcoholbeleidsbrief kabinet, 2-12-2022 Kamerbrief over problematisch alcoholgebruik | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
  • Reactie gezondheidsorganisaties na alcoholbeleidsbrief kabinet, 2-12-2022
  • Informatie-instrument lokaal samenwerken aan verslavingspreventie