Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 14 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Rubenskwartier (IBB en Kwekerij)
Tijd: 19.30 - 20.30 uur


RIB Alcoholgebruik
Tijd: 20.30 - 21.30 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Raadszaal, Stadhuis
  Beleidsterrein: Huisvesting en Wonen en Ruimtelijke Ordening / wethouder resp. De Vries en Eerenberg.
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden in gesprek met ambtenaren, inwoners en betrokken organisaties zoals SSH/ Jebber, Diakonessenhuis, het Stedelijk Gymnasium Utrecht, het Boni, winkelcentrum etc.
  Agenderenden: Has Bakker (D66), Titus Stam (PvdA), Jantine Zwinkels (CDA), Rik van de Graaf (CU), Linda Bode (Volt), Tess Meerding (VVD) en Annemarijn Oudejans (S&S).
  Motivatie:
  Deze fracties wensen een RIB en een commissiedebat te agenderen over de status van de plannen op het gebied van studentenhuisvesting in het Rubenskwartier (Oost). In het bijzonder de urgentie rondom de ontwikkelingen bij het IBB-complex en de 4e fase van de Kwekerij. Bij het debat betrekken de fracties graag de antwoorden op SV 205 ‘IBBouwen aan Studentenhuisvesting’ en de inzichten van het werkbezoek van de commissie dd 19/1.
  Deze agendering beslaat zowel studentenhuisvesting (wonen) als RO. Het is wenselijk als wethouder Eerenberg daarom (ook) bij het debat aanwezig is.
  De fracties willen helderheid krijgen over:
  • Laatste stand van zaken ruimtelijke plannen van de gemeente in het Rubenskwartier, ook in relatie tot RSU
  • Verscherping plannen en knelpunten voor herontwikkeling IBB (SSH/Jebber)
  • Hoe laatste fase Kwekerij sneller te versnellen? (SSH/Jebber)
  • Eventuele andere plannen in het gebied van partijen die relevant zijn, zoals het Diakonessenhuis, het Stedelijk Gymnasium Utrecht, het Boni, winkelcentrum etc.)
  • Eventuele consequenties hiervan voor de prestatieafspraken.

 2. 1.1

 3. 2

  LET OP: NIET OP EXTERNE LOCATIE !


  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Waar: Raadszaal, Stadhuis
  Beleidsterrein: Volksgezondheid en Handhaving / resp. portefeuille Eelco Eerenberg en burgemeester Sharon Dijksma
  Raadsinformatiebijeeenkomst: raadsleden in gesprek met ambtenaren, deskundigen vanuit de zorg en verslavingszorg en andere betrokken partijen als jeugdhulp, onderwijs, jongerenwerk en studentenorganisaties.
  Agenderenden: Hester Assen (PvdA), Mahaar Fattal (GroenLinks), Nadia Stylianou (D66), Bina Chirino (CU) en Tess Meerding (VVD).
  Motivatie:
  In december ontving de raad het raadsvoorstel Preventie- en handhavingsplan Alcohol voor 2023-2027. In diezelfde maand is ook de alcoholbeleidsbrief van het kabinet gepubliceerd. De fracties willen vooraf aan de bespreking van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol graag informatie ophalen tijdens een RIB over alcoholgebruik, de mate waarin dit problematisch is en wat de ontwikkeling daarvan is, onder welke gebruikers we dit in Utrecht het meest zien, wat de effecten daarvan zijn en wat de meest effectieve aanpak van problematisch alcoholgebruik is.
  Dit willen we doen door in gesprek te gaan met ambtenaren, deskundigen vanuit de zorg en verslavingszorg e.a. betrokkenen en partijen die hier op een andere manier bij betrokken zijn of de effecten hiervan zien zoals jeugdhulp, onderwijs, jongerenwerk en studentenorganisaties.
  De fracties vragen de aanwezigheid van de wethouder volksgezondheid en de burgemeester.