Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 10 januari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30-20.45 uur
  Locatie: Grote Trouwzaal, stadhuis Utrecht
  Beleidsterrein: Onderwijs - wethouder Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met bewoners, experts, ambtenaren en andere betrokkenen.


  Agenderenden: Maartje Vermeulen (GroenLinks), Hester Assen (PvdA), Berdien van der Wilt (D66), Esma Kendir (Student & Starter), Bert van Steeg (CDA), Mariam Al-Saqaff (VVD) en Anton Stam (Volt)
  Motivatie: Ook in Utrecht is er veel druk op de kinderopvang en BSO. Dit heeft onder meer te maken met personeelstekorten. Voor de zomer hebben fracties tijdens het vragenuur wethouder Eerenberg gevraagd om in gesprek te gaan met partijen om te komen tot oplossing. Dit gesprek vindt binnenkort plaats, waarna we een brief over kinderopvang ontvangen.
  De druk op de kinderopvang is een hardnekkig probleem en de afgelopen maanden lijken de tekorten in Utrecht, met name op de baby-groepen, nog verder te groeien. Met deze RIB gericht op kinderopvang en BSO willen de fracties nog meer inzicht krijgen in wat er speelt in de stad zodat wij als gemeente en gemeenteraad ons nog beter kunnen inzetten voor jonge ouders en jonge kinderen in onze stad. Daarbij rekening houdend dat de gemeente zelf geen partij is in de kinderopvang en de BSO, maar wel te maken heeft met de druk en onrust die het de inwoners van de stad geeft.


  Gewenste bijlagen voor aan de agenda (RV, raadsbrief, motie, etc):

  • De nog te ontvangen raadsbrief over kinderopvang (december 2022)
   Als achtergrond:
  • MV juni 2022: Geen dichte deur bij de kinderopvang en BSO - Berdien van der Wilt (D66) mede namens Maartje Vermeulen (GroenLinks), Hester Assen (PvdA), Noura Oul Fakir (BIJ1), Ruurt Wiegant (SP), Esma Kendir (Student & Starter), Mahmut Sungur (DENK), Mariam Al-Saqaff (VVD), Bert van Steeg (CDA) en Lisanne Snippe (PvdD)
   Actueel:
   -Chaos op de kinderopvang en bso geeft kersverse ouders veel stress: ‘Stond bij 9 plekken ingeschreven’ | Topverhalen Utrecht | AD.nl
   -Noodgedwongen minder werken omdat de kinderen thuis zijn, personeelstekort kinderopvang geëxplodeerd - RTV Utrecht
 2. 2

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Hal, stadhuis Utrecht
  Beleidsterrein: Wonen en Volkshuisvesting - wethouder Dennis de Vries
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raadsleden gaan in gesprek met bewoners, experts, ambtenaren en andere betrokkenen.


  Agenderenden: Tess Meerding (VVD), Has Bakker (D66), David Bosch (PVV) en Harm Dijkstra (CDA).
  De agenderende fracties willen graag in gesprek met de omwonenden van de Wetering-Zuid over de 450 tijdelijke woningen die daar zijn ingepland. De fracties willen graag luisteren naar de mening van bewoners over dit plan en hopen suggesties te horen hoe het plan gerealiseerd kan worden in samenspraak met bewoners.
  Doel van de RIB is om een vollediger beeld te krijgen van hoe bewoners aankijken tegen de plannen voor tijdelijke woningen bij de Wetering-Zuid. Daarnaast hopen de fracties concrete suggesties op te halen hoe het plan meer vormgegeven kan worden in samenspraak met de buurt. Tot slot willen de fracties naar aanleiding van deze RIB onderzoeken of het noodzakelijk is om dit te agenderen voor een commissiebehandeling om zo met de verschillende fracties onderling in gesprek te gaan over dit onderwerp.
  Vragen:

  • Hoe denken bewoners over de voorgenomen komst van 450 tijdelijke woningen bij de Wetering-Zuid?
  • Wat kan de gemeente doen om aan mogelijke zorgen tegemoet te komen (denk aan zorgen over bereikbaarheid, het aantal woningen, mogelijke overlast, kwaliteit openbare ruimte, samenloop met andere projecten in de omgeving etc.)?
 3. 2.1

  Wethouder: De Vries, Beleidsterrein: Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Utrecht wil versneld tijdelijke woningbouw realiseren in de periode 2023-2025. Kortere processtappen
  zijn hierbij noodzakelijk om tot versnelling te komen, waarbij het essentieel is om de raad vroegtijdig
  bij de planvorming te betrekken. De huidige Algemene verklaring van geen bedenkingen kan niet
  worden toegepast op projecten van meer dan 100 woningen in de bestaande stad en meer dan 250
  woningen in Leidsche Rijn. Om te kunnen voldoen aan de urgente opgave om voldoende tijdelijke
  woningen te realiseren, wordt voorgesteld om de Algemene verklaring van geen bedenkingen (hierna:
  “AVVGB”) te verruimen voor 3 projecten (Pagelaan, Befu-terrein en Wetering Zuid) gericht op het in
  2023 realiseren van ongeveer 1.000 tijdelijke woningen voor maximaal 15 jaar.
  Bovenstaand voorstel voor versnelling is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de
  mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet en om te kunnen voldoen aan de afspraken in de
  regiodeal met het Rijk over tijdelijke woningbouw.