Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 9 mei 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Locatie: Stadhuis
  Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening, Wethouder: Eelco Eerenberg
  Raadsinformatiebijeenkomst: De raadsleden gaan in gesprek met: bewoners, de eigenaar, ambtenaar en overige betrokkenen.
  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Has Bakker (D66), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Hessel Stellinga (CDA) en Pepijn Zwanenberg (GroenLinks).
  Motivatie:
  PvdA, D66, SBU, GroenLinks en CDA willen graag de SV Aan de slag in Welgelegen agenderen voor een RIB. In deze RIB willen we van de bewoners horen welke kansen zij zien in het gebied qua woningbouwontwikkeling, vragen we eigenaar De Waal om een toelichting over zijn plannen en zijn we benieuwd naar de ideeën en wensen van de tijdelijke huurders op locatie. Afsluitend vragen we een korte stand van zaken van de ambtenaren met ruimte voor vragen.

 2. 2

  Locatie: Stadhuis
  Tijdstip: 19.30 - 20.45 uur
  Beleidsterrein: Sport, wethouder Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: de agenderende fracties willen graag in gesprek met ambtenaren, experts, scholen, betrokkenen en overige belangstellenden.
  Agenderenden: Has Bakker (D66), Berdien van der Wilt (D66) en Bert van Steeg (CDA)
  De fracties van D66 en CDA wensen een RIB te organiseren over sporten en bewegen op en rond school(tijd) door kinderen en jongeren in Utrecht. Het gaat hierbij om lichamelijke opvoeding tijdens school, de mogelijkheid van buitenlessen, beweegaanbod tijdens en na school, sportdeelname en toegankelijkheid (in brede zin), talentontwikkeling en doorgeleiding naar sportclubs.
  De fracties willen zich laten informeren en inspireren en bepalen of/hoe hier vanuit de gemeente andere of meer inzet op nodig is.
  • Vragen van raadsleden:
  Wat doet de gemeente hier specifiek op, en hoe meten en weten de gemeente en scholen hoe Utrechtse kinderen zich ontwikkelen wat b.v. motoriek betreft;
  • Laatste stand van zaken vanuit kenniscentra over sporten en bewegen op en rond school(tijd);
  • Een beeld hoe scholen dit zien en wat zij al (gezamenlijk) doen, welke ambities en kansen er zijn en tegen welke hobbels zij aanlopen;
  • Buurtsportcoaches horen hoe zij dit ervaren en wat beter kan;
  • De ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling horen;
  • Het vraagstuk van toegankelijkheid bespreken: financieel, fysiek etc.
  • Link leggen met de Rijke Schooldag.

 3. 3

  Locatie: Stadhuis
  Tijdstip: 20.45 - 21.45 uur
  Beleidsterrein: Cultuur, wethouder: Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: de agenderende fracties willen graag in gesprek met culturele organisaties en direct betrokkenen
  Agenderenden: Margreet Ramaker (VVD), Beau Nederhand (Volt) en Harm Dijkstra (CDA)
  In de brief van 26 oktober 2022 is de opstelling van de uitgangspunten voor de nieuwe cultuurperiode vanaf 2025 aangekondigd. De raad zal deze in september 2023 ter vaststelling ontvangen.
  Een groot aantal culturele organisaties in onze stad is afhankelijk van landelijke financiering. En de Utrechtse cultuurnotasystematiek loopt gelijk op met die van het ministerie van OCW. De gesprekken met OCW en de culturele organisaties zijn onlangs gestart, waarvan de raad het resultaat in de vorm van het rapport Culturele verkenning, in maart zal ontvangen.
  De VVD, Volt en het CDA willen graag in gesprek met de culturele organisaties en direct betrokkenen over:
   hun visie op de toekomst van de Utrechtse culturele infrastructuur en wat daarvoor nodig is om deze te verwezenlijken;
   samenwerking binnen de regio voor versterking van de Utrechtse culturele infrastructuur;
   kansen voor vernieuwing en aanpassing van de Utrechtse culturele infrastructuur aan de huidige en toekomstige behoefte van inwoners en bezoekers aan onze stad.


  Vragen van raadsleden

  • wat is de visie van culturele organisaties op toekomstige cultuurbeleid?
  • Wat hebben culturele organisaties nodig voor verwezenlijking van hun ambities?
  • Welke kansen liggen er op vlak van samenwerking binnen en buiten de stad en op versterking van de culturele infrastructuur in relatie tot de behoefte van inwoners en bezoekers aan onze stad?
 4. 3.1