Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 31 januari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Waar: Stadhuis/ Hal
  Beleidsterreinen: Grondprijzen / wethouder Linda Voortman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren en betrokkenen uit de stad.
  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Gertjan te Hoonte (VVD), Has Bakker (D66), Hessel Stellinga (CDA), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Fred Dekkers (GroenLinks) en Annemarijn Oudejans (Student en Starter).
  Motivatie:
  Graag willen de fractie van de PvdA, VVD, D66, CDA, 1U, S&S en GrLi de Raadsbrief Grondprijzenbrief 2022 en de SV 2022/164 hierover agenderen voor een raadsinformatiebijeenkomst. Doel van de informatiebijeenkomst is meer achtergrond bij de nieuwe ontwikkelingen te horen, betrokkenen uit de stad de gelegenheid geven hun visie te geven en lessen te trekken om mee te nemen naar grondbeleid dat in 2023 naar de gemeenteraad komt.
  De fracties vragen de ambtenaren om een toelichting over de gemaakte keuzes, wijzigingen t.o.v. de vorige grondprijzenbrief, de dilemma’s die daarachter schuilen en een doorkijk naar het nieuwe grondbeleid. Ook horen we graag van partijen uit de stad wat zij van de nieuwe brief vinden, in ieder geval de SSH/STUW die hier een brandbrief over heeft gestuurd.

 2. 1.2

 3. 2

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Waar: Stadhuis / Grote Trouwzaal
  Beleidsterrein: Sport / Vastgoed / wethouder Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met organisaties, inwoners en ambtenaren.
  Agenderenden: Bert van Steeg (CDA), Has Bakker (D66), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Titus Stam (PvdA), Mariam Al-Saqaff (VVD), Derk van Bergen (CU) en Annemarijn Oudejans (S&S)
  Motivatie:
  De agenderende fracties willen geïnformeerd worden over de ontwikkeling van zelfbeheer van sportaccommodaties in Utrecht. Op 3 april 2019 werd de Raad geïnformeerd over de handreiking “Zelfbeheer van Sportaccommodaties”. Hieruit sprak de ambitie om verenigingen meer mogelijkheden te bieden tot zelfbeheer. Hier werden ook de mogelijkheden, eisen en uitdagingen benoemd. Nog steeds is de discussie over zelfbeheer zeer actueel, zeker bij binnensportverenigingen, die graag meer zeggenschap willen krijgen over de “eigen” zaalcapaciteit. Daarnaast zijn er in de stad goede voorbeelden van zelfbeheer. Genoemde fracties willen geïnformeerd worden over de voortgang van zelfbeheer in de stad, de lessen die geleerd zijn sinds de handreiking zelfbeheer tot stand kwam. Met deze informatie wil deze fracties graag kijken naar de mogelijkheden om zelfbeheer van sportaccommodaties een nieuwe impuls te geven en, indien nodig, in te zetten op een nieuwe, verbeterde handreiking zelfbeheer, met als doel het voor verenigingen eenvoudiger te maken om het concept van zelfbeheer toe te passen.

 4. 3

  Tijd: 20.45 - 21.45 uur
  waar: Stadhuis/ Grote Trouwzaal
  Beleidsterreinen: Wmo en Welzijn / wethouder Linda Voortman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met ambtenaren en betrokkenen uit de stad.
  Agenderenden: Bert van Steeg (CDA), Dirk-Jan van Vliet (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA), Wilma Duitscher (EenUtrecht) en Derk van Bergen (CU)
  Motivatie:
  De agenderende fracties willen graag nader geïnformeerd worden over de ontwikkeling van buurtcentra in de stad. Met het Raadsvoorstel meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032 wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling. Daarbij krijgt het concept van buurthuis van de toekomst extra nadruk naar aanleiding van twee uitspraken van de Raad. Binnen dit concept wordt het mogelijk om meer verenigingen onderdak te bieden binnen een buurthuis, maar kunnen ook meer activiteiten in buurthuizen worden georganiseerd. De agenderende fracties willen graag worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van dit concept en de voorwaarden die worden gesteld aan buurthuizen. Daarnaast willen de agenderende fracties worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van afgelopen jaar en de rol die buurthuizen, en buurthuizen in de toekomst in het bijzonder, in de wijk kunnen spelen in een groeiende stad.