Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Toelichting

RIB Digitale Stad
Tijd: 19.30 - 20.30 uur


RIB Netwerken voor groen
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Stadhuis, grote trouwzaal
  Beleidsterrein: Personeel en organisatie / wethouder Rachel Streefland
  Raadsinformatiebijeenkomst: de raad gaat in gesprek met ambtenaren, experts en andere overige belangstellenden.


  Agenderenden: Dirk-Jan van Vliet (D66), Mahaar Fattal (GroenLinks), Ilse Raaijmakers (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Bina Chirino (ChristenUnie), Margreet Ramaker (VVD), Louise de Vries (PvdD), Ruud Maas (Volt) en Esma Kendir (Student & Starter).


  Met de raadsbrief ‘Digitale Stad’ van 18 oktober 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeren van de actieagenda ‘Digitale Stad 2021’ (welke doorliep in 2022).


  Doel van de RIB:
  De uitvoering van de ‘Digitale Stad’ omvat een groot aantal projecten en programma’s zoals: ethische vraagstukken bij de inzet van technologie (niet alleen bij camera’s, maar ook bijvoorbeeld bij slimme zebrapaden), digitaal inclusief Utrecht, het gebruik van (grote hoeveelheden) data om bijvoorbeeld te voorspellen wanneer het druk wordt in de stad, digitale vaardigheden, enzovoorts.
  Om een beeld te krijgen van wat er precies allemaal gebeurt in onze gemeente als het gaat om de ‘Digitale Stad’, wil de raad graag met ambtenaren en experts in gesprek. Van ambtenaren hoort de gemeenteraad graag welke projecten en ontwikkelingen er allemaal lopen en van de experts horen we graag hoe zij naar die projecten en ontwikkelingen kijken vanuit hun eigen vakgebied.
  Uiteindelijk kunnen we hiermee dan als raad politiek sturing geven bij de inzet van technologie ervoor zorgen dat alle bewoners profiteren van die inzet van technologie.
  • Welke digitaliseringsprojecten lopen er momenteel allemaal in de gemeente?
  o Zijn hierbij nog projecten die bijzondere aandacht verdienen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat zowel gemeente als gemeenteraad grip houden op al die projecten en ontwikkelingen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat technologie ook daadwerkelijk wordt ingezet om onze gemeente voor alle bewoners beter te maken? Welke plek heeft ethiek hierin?
  o Hoe kunnen we ervoor zorgen dat technologie helpt om de overheid responsiever en transparanter te laten functioneren?
  • Hoe goed zijn Utrechters digitaal aangehaakt bij alle digitale ontwikkelingen?
  o Welke digitale vaardigheden kunnen beter ontwikkeld worden en wat kunnen we ervoor doen om dit te organiseren?
  • Wat gebeurt er momenteel in onze gemeente als het gaat om de inzet van algoritmes en AI en waar liggen gevaren en waar liggen kansen?
  • Hoe staat het met de digitale veiligheid en privacy van Utrechters en met de veiligheid van de digitale systemen van de gemeente?

 2. 2

  Tijd:19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Stadhuis, hal
  Beleidsterrein: Groen / wethouder Linda Voortman
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met maatschappelijke organisaties, zelfbeheerders en gemeente.
  Agenderenden: Rachel Heijne (GroenLinks), Charlotte Passier (Volt), Anne Sasbrink (PvdD), Joachim Cornielje (PvdA), Kirsten Alblas (CU), Nadia Stylianou (D66), Jantine Zwinkels (CDA), Marijn de Pagter (VVD) en Wilma Duitscher (EenUtrecht)
  Motivatie:
  Utrecht heeft grote ambities als het gaat om groen en klimaatadaptatie in de stad. Groen maakt de stad mooier en leefbaarder, is goed voor de biodiversiteit en is nodig om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Zowel het college, als de raad, als bewoners en diverse maatschappelijke initiatieven zetten zich hiervoor in. Het is mooi dat er breed draagvlak is, en goed om te zien dat veel bewoners zich willen inzetten voor groen en groenbeheer. Voor de uitvoering van de visie Klimaatadaptatie en versterking van biodiversiteit in de stad, heeft de gemeente veel organisaties en mensen uit de stad nodig.
  Met deze RIB willen de agenderende fracties graag zicht krijgen op welke initiatieven en organisaties er zijn. Wat doen ze en hoe werken die met elkaar samen en met de gemeente? Wat kan het beste door de gemeente gedaan worden en wat door zelfbeheerders en welke rol kunnen verschillende maatschappelijke organisaties hierin spelen? (BV in de beantwoording van SV van CDA en PvdD lezen de agenderende fracties dat er geen geld is voor een groen conciërge, maar moet die rol door de gemeente ingevuld worden, of kunnen maatschappelijke organisaties hier een rol in spelen? Wat hebben zij dan nodig van de gemeente?)
  Vanuit verschillende beleidsterreinen is sprake van een loket voor actieve bewoners, tegelijk hebben we ook Buurtnatuur030, wat als loket kan functioneren. Hoe gaan die loketten zich tot elkaar verhouden? En welke middelen zijn hiervoor nodig? Biedt het initiatievenfonds uitkomst? Zien de initiatiefnemers verbetering in de laagdrempeligheid en contacten met de gemeente, via vaste contactpersonen, wijkbureau en de diverse loketten? En merken initiatiefnemers effect van motie 2019/ 438, worden er buurtbijeenkomsten georganiseerd en hoe werkt dit?
  Wat is er volgens de verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, zelfbeheerders) nodig om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en netwerk om groen en biodiversiteit in Utrecht te versterken en werk te maken van klimaatadaptatie? Welke middelen zijn nodig en hoe kunnen middelen het meest efficiënt ingezet worden?
  Ook gaan de agenderende fracties in de RIB in op extra inzet in de groenarme wijken, hoe het uitgangspunt ongelijk investeren voor gelijke kansen wordt toegepast en hoe wordt omgegaan met wijken waar zelfbeheer niet van de grond komt.
  In deze RIB laten de agenderende fracties maatschappelijke organisaties, zelfbeheerders en gemeente aan het woord om hun visie te geven op bovenstaande vragen.