Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 14 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
Per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Waar: Hal, Stadhuis
  Beleidsterrein: Participatie / wethouder Eva Oosters
  Raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden gaan in gesprek met de rekenkamer, bewoners en organisaties in de stad.
  Agenderenden:
  Rick van der Zweth (PvdA), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Berdien van der Wilt (D66), Bina Chirino (ChristenUnie), Vincent Stevens (Student & Starter), Bert van Steeg (CDA) en Fred Dekkers (GroenLinks).


  Motivatie:
  De fracties van PvdA, EenUtrecht, D66, CU, S&S, CDA en GroenLinks agenderen het Rekenkamerrapport 'Horen, zien en samen door' over participatie graag voor een raadsinformatiebijeenkomst. De fracties vinden het van belang dat ook bewoners en organisaties in de stad hun reactie kunnen geven op het rapport. De bijeenkomst zal bestaan uit 1) een toelichting van de Rekenkamer op het rapport en de aanbevelingen, 2) een reactie van de bewonersorganisaties waar het onderzoek over gaat, 3) andere partijen uit de stad die graag wat willen meegeven aan onze raad en 4) mogelijk een ambtelijke reactie op de aanbevelingen.

 2. 2

  Tijd: 21.15 - 22.15 uur
  Waar: Grote Trouwzaal, Stadhuis
  Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid / burgemeester Sharon Dijksma
  Raadsinformatiebijeenkomst: een gesprek tussen raadsleden, experts, andere betrokkenen uit de stad en ambtenaren.
  Agenderenden:
  Bert van Steeg (CDA), Maarten Koning (D66), Hester Assen (PvdA), Tess Meerding (VVD) en Ruud Maas (Volt)


  Motivatie:
  Op 14 december is de Raad geïnformeerd over de nieuwe Veiligheidsagenda 2023-2026. Voordat hierover in de commissie zal worden gesproken, willen de fracties van CDA, D66, PvdA, VVD en Volt in de Rib worden geïnformeerd over de keuzes die worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst willen ze stilstaan bij de ontwikkeling van de veiligheid in de stad en de wijken en de gekozen prioriteiten in de Veiligheidsagenda om die veiligheid te borgen.
  Zij willen daarbij specifiek worden geïnformeerd over de verplaatsing van zichtbare naar minder zichtbare criminaliteit en de veiligheidsvraagstukken die dit oplevert. Daarbij willen ze weten hoe binnen de nieuwe agenda de aanpak voor beide vormen geborgd blijft. Belangrijk onderdeel daarnaast is de ontwikkeling van digitale criminaliteit en de rol die de gemeente kan spelen bij het handhaven van de openbare orde. Als laatste willen de genoemde fracties stilstaan bij de manier waarop de voortgang van de agenda kan worden gemonitord, nu in de agenda zelf weinig indicatoren worden genoemd die houvast bieden.