Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 13 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis

Voorzitter
per bijeenkomst is een raadslid gespreksleider
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19.30 - 20.30 uur
  Locatie: Stadhuis
  Beleidsveld: Jeugd en jeugdzorg/ wethouder Dennis de Vries
  Agenderenden: Dada-Anthonij (D66), Esma Kendir (Student & Starter), Hester Assen (PvdA), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks), Kirsten Alblas (ChristenUnie), Beau Nederhand (Volt) en Noura Oul Fakir (BIJ1)
  Motivatie:
  Er is veel te doen over de gemoedstoestand van de jeugd en de hulp die in steeds mindere mate geboden lijkt te kunnen worden. Prestatiedruk (die zich niet uitsluitend beperkt tot prestatiedruk op school) in combinatie met diverse zorgen hebben een negatieve invloed op de jeugd. Daarom is het goed om een ‘’check in’’ te doen bij de Utrechtse Jeugd, hen die dichtbij hen staan en hen hulp/ondersteuning bieden op het moment dat het niet goed met ze gaat om een beeld te krijgen van de stand van zaken in onze stad. Wat houdt hen bezig, wat zien zij zelf met betrekking tot oplossingen en waar kan de gemeente bijdragen aan het verlichten van die brede prestatiedruk?


  Doel van de RIB is het bespreken van brede prestatiedruk en wat mogelijke opties zijn deze te verlichten.


  **Vragen van raadsleden
  **1. Hoe ervaren jongeren brede prestatiedruk?
  2. Wat zien zij als mogelijke oplossingen?
  3. Wat ervaren professionals die de jongeren hulp bieden?
  4. Hoe kunnen we inzetten op preventie van problemen in plaats van hulp wanneer problemen al zijn ontstaan?
  5. Hoe zien zowel de jongeren als de professionals de rol van de gemeente in het komen tot/bieden van oplossingen?

 2. 2

  Tijd: 20.30 - 21.30 uur
  Locatie: Stadhuis
  Beleidsveld: Maatschappelijke opvang en beschermd wonen/ wethouder  Rachel Streefland
  Agenderenden: Ilse Raaijmakers (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Bert van Steeg (CDA), Noura Oul Fakir (BIJ1), Berdien van der Wilt (D66), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Beau Nederhand (Volt), Margreet Ramaker (VVD), Rik van der Graaf (ChristenUnie)
  Motivatie:
  Al jaren organiseert de gemeente Utrecht in de winterperiode opvang voor alle mensen die dakloos zijn als de gevoelstemperatuur nul of minder graden is (Koud Weer Regeling). Daarnaast heeft Utrecht afgelopen winter, op basis van een amendement en motie van de raad, een vorm van permanente winteropvang georganiseerd voor de meest kwetsbare mensen die geen recht hebben op andere 24-uurs opvang. Deze vorm van winteropvang is in april geëvalueerd. Daarnaast heeft het college op verzoek van de raad scenario’s geschetst voor de winteropvang komend jaar (2023-2024). Voor de winter van 2023-2024 wil de raad met de stad en het college in gesprek over de toekomst van de winteropvang.


  Het doel van de RIB is meer inzicht krijgen in de inhoud, wenselijkheid en haalbaarheid van de diverse scenario’s voor winteropvang in Utrecht


  Vragen van raadsleden welke beantwoord moeten worden tijdens de RIB

  • Op welke manier moet Utrecht de winteropvang in 2023-2024 vormgeven?
  • Wat is de wenselijkheid en haalbaarheid van de diverse geschetste scenario’s?
  • Hoe verhoudt de winteropvang zich tot andere vormen van opvang en doorstroming in de keten? Wat is ervoor nodig om de druk op de (winter)opvang te verminderen?
  • Hoe wordt in G4 verband samengewerkt om (permanente) winteropvang mogelijk te maken en welke (financiële) ondersteuning is er van het Rijk?
 3. 3

  Wethouder: Eerenberg
  Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening
  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Hal, Stadhuis
  Geagendeerd door: Fred Dekkers, Maarten Koning (D66), Hester Assen (PvdA), Gert Jan te Hoonte (VVD), 
  Linda Bode  (Volt), Rob van der Enk (S&S), Rik van der Graaf (CU).  De gemeenteraad en provinciale staten hebben een brief gekregen voer de HOV oversteek Lombokplein. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente en provincie onder begeleiding van een onafhankelijk procesbegeleider. De Safety Board heeft een negatief advies uitgebracht en Gedeputeerde staten heeft besloten om geen aanvraag voor een indienststellingsvergunning in te dienen. Volgende de gemeenteraad zijn een ongelijkvloerse kruising van de HOV-baan en een weg door het Lombokpark en een deels langs de oever van de te herstellen Leidse Rijn zeer ongewenst.


  De gemeenschappelijke Informatiebijeenkomst is bedoeld om leden van (de commissie van) Provinciale Staten en de Gemeenteraad te informeren over
  • het verloop en uitkomst van het gezamenlijk door provincie en gemeente doorlopen proces,
  • de onderbouwing van het advies van de Safety Board
  • de brief van GS en en B&W om geen indienststellingsvergunning aan te vragen
  • standpunten van betrokkenen (Park Plaza Hotel, Lingotto, Ontwikkelgroep Lombok Centraal).


  • het vervolg